تاریخ انتشار خبر: 05 دي 1396 - ساعت 13:09:10
تعلق؛ محور تحول در انسان

تعلق؛ محور تحول در انسان

کتاب «تعلّق» درس‌های اخلاقی آیت‌الله حائری شیرازی است که با نگاهی نو، به محورهای اصلی تحول در وجود انسان می‌پردازد.

تعلق؛ محور تحول در انسان
نگاهی نو در اخلاق و تربیت اسلامی
132 صفحه
چاپ نخست، آذر 1396
قیمت 8000 تومان
کتاب «تعلّق» درس‌های اخلاقی آیت‌الله حائری شیرازی است که با نگاهی نو، به محورهای اصلی تحول در وجود انسان می‌پردازد. استاد در ابتدای کتاب می‌گوید: «دغدغه می‌خواهیم ببینیم اثر اخلاق در اسلام چیست و موضع آن کجاست و به‌عنوان شروع، درباره پیداکردن ارزش اخلاق و موضع آن ازنظر اسلام بحث می‌کنیم. اخلاق یعنی موضع‌گیری انسان در قبال مسائلی که با او مرتبط است. این موضع‌گیری نتیجه دو چیز است: یکی آگاهی و دیگری تعلّق.» ایشان بر همین اساس به بحث تحول در وجود انسان می‌پردازد.

مباحث کتاب در بخش‌هایی با این عناوین تدوین شده است: جایگاه اخلاق در اسلام، محور تحول در وجود انسان، حب‌الدنیا رأس کل خطیئه، موضع انسان در برابر دنیا و حقیقت خودش، نفسانیت، آرزو، ذکر، انسان بین دو کشش، سیر و تیه و پرسش و پاسخ.

بخش‌هایی از کتاب:
اراده انسان است که وضع او را مشخص می‌کند. حرکت انسان، تابع تعلّق اوست؛ یعنی انسان در جهت تعلّق خود حرکت می‌کند. انسان موجودی است متحرّک که حرکت او نتیجه تعلّق او و در جهت تعلّق اوست. تعلّق به خاک، انسان را موجودی خاکی می‌کند.

تعلّق به مافوق خاک، انسان را مافوق خاکی می‌کند. انسان به هر چیز که متعلّق شد، همان تعلّق مُبیّن هویت او می‌شود. اینکه آرزوها حجاب‌های انسان و خدا تلقی می‌شود، به این دلیل است که این آرزوها در انسان تعلّق به‌وجود می‌آورد و این تعلّق‌ها انحطاط می‌آورد و این انحطاط، انسان را نسبت به خدا در پرده قرار می‌دهد. پس اگر بنا باشد پرده‌ها دریده شود، باید تعلّق‌ها کنار زده‌شود.

به نقل از روزنامه صبح نو

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]