تاریخ انتشار خبر: 13 دي 1395 - ساعت 16:54:30
باران و کویر

باران و کویر

این کتاب نگاهی نو به زندگی و زمانه ی پیشوای پنجمین و معصوم هفتمین از سلسله انوار الهی است.

باران و کویر

کمال السید

نشر معارف

خاطراتِ کشنده ی عاشورا، سر فرازی و سرنگونی دولت‌ها، ضرب سکه‌ی رویشها،  زبانه های دگرگونی و انقلاب در نقطه نقطه سرزمین اسلام، خنکای بیانات زلال و ناب نیایشگر و شکافنده دانش‌ها، حیات سبز و مرگِ سرخ زید، دین گستری یا کشور گشایی زمامداران، سیر مردی که انبانی از نور و محبت را بر دوش عاطفه‌ها می‌کشید، سایه ی چهار فصل زمستانی امویان، جوشش چشمه های شعر شاعران شیعی، پی ریزی شالوده ی اندیشه شیعیان در روزگاری که طوفان‌های گوناگون فکری می وزید. زوال  ارزش ها و . . . خمیر مایه هایی هستند تا نویسنده ی پژوهشگر ریزش‌ها و رويش‌ها را در  قطعه ای از تاریخ را در کتاب کوچک خود با نثری شاعرانه باز گوید.

این کتاب نگاهی نو به زندگی و زمانه ی پیشوای پنجمین و معصوم هفتمین از سلسله انوار الهی است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]