تاریخ انتشار خبر: 11 آبان 1395 - ساعت 11:56:34
دعا و زندگی

دعا و زندگی

این کتاب نگاهی است به نقش حیاتی و بی بدیل دعا در پرورش روان انسان. محور اساسی بحثها در کتاب پیش‌رو، جایگاه دعا و نقش کارساز آن در نظام آفرینش، نیاز ضروری انسان به دعا و رمز تکامل و موفقیت در دعاست.

دعا و زندگی  

غلامرضا بهرامی

انتشارات دلیل ما

این کتاب نگاهی است به نقش حیاتی و بی بدیل دعا در پرورش روان انسان. محور اساسی بحثها در کتاب پیش‌رو، جایگاه دعا و نقش کارساز آن در نظام آفرینش، نیاز ضروری انسان به دعا و رمز تکامل و موفقیت در دعاست.

محور اصلی بحث‏ها، آیات قرآن و احادیث اهل بیت(ع) است. نویسنده ابعاد روان‏شناختی دعا از دیدگاه دانشمندان علوم پزشکی را نیز درباره این مقوله و تاثیر آن را در روان و جسم انسان مورد توجه قرارداده است.

مولف در دو بخش، مطالب خویش را ارائه داده است: بخش اول: نقش نیایش در تکامل انسان، شامل دو فصل با عناوین: دعا و جایگاه آن ، نیاز انسان به دعا، می باشد، و بخش دوم: آثار و آداب دعا، که از دو فصل با موضوع: دعا و آثار نیایش، آداب و شرایط دعا کردن، تشکیل یافته است.

مربی در حاشیه این کتاب می تواند:

1. جایگاه دعا در زندگی انسان را تحلیل کند.

2. جایگاه دعا را در قرآن و احادیث تبیین کند.

محورهای کتاب:

نیاز ضروری انسان به دعا

نقش دعا در تکامل انسان

آثار دعا و نیایش

شرایط دعا کردن

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]