تاریخ انتشار خبر: 08 شهريور 1395 - ساعت 13:30:31
پانزده روز تا سلامتی

پانزده روز تا سلامتی

ساختمان بدن انسان، بدن انسان و عناصر چهارگانه، بدن انسان و طبع های سه گانه، بدن انسان و مواد چهارگانه ی غذایی، قرآن کریم و تغذیه ی انسان، طبع های سه گانه غذا، مزاجهای گوناگون مواد غذایی، پاکسازی بدن از سموم، رژیم های غذایی برای پاکسازی و ... از مطالب این کتاب است.

به اعتقاد نویسنده، تاکید اساسی قرآن در مورد تغذیه و سلامتی انسان، استفاده از طیبات است. اساس طب قرآنی، تفکر الهی و تغذیه قرآنی است  با یک رژیم غذایی مناسب، می توان هم از سلامتی خود مراقبت نمود و هم از بسیاری از بیماری ها پیشگیری کرد.

در این کتاب از ساختمان بدن انسان، بدن انسان و عناصر چهارگانه، بدن انسان و طبع های سه گانه، بدن انسان و مواد چهارگانه ی غذایی، قرآن کریم و تغذیه ی انسان، طبع های سه گانه غذا، مزاجهای گوناگون مواد غذایی، پاکسازی بدن از سموم، رژیم های غذایی برای پاکسازی و ... سخن به  میان آمده است. شهروندان تهرانی، حتما این کتاب را بارها و بارها، در ایستگاه های مترو و دیگر مراکز مشاهده کرده اند. این کتاب برای هر فردی ضروری و مفیده است.

این کتاب، تالیف آقای جمشید خدادادی می باشد که توسط موسسه نشر شهر، منتشر گردیده است. این کتاب، تاکنون بیش از 15 مرتبه، تجدید چاپ شده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]