تاریخ انتشار خبر: 11 مرداد 1395 - ساعت 16:06:06
تیری به جان علم

تیری به جان علم

کتاب «تیری به جان علم» اثری است که با نثری روان و سهل داستانک هایی کوتاه ، و بریده را از زندگانی ان امام همام را از ولادت تا شهادت روایت می کند.

تیری به جان علم

مهدی قزلی

نشر امیرکبیر

دوران زندگي امام محمد باقر در ادامه زندگي امام چهارم است، دورانی که فشارهاي ناشي از اتفاقاتي مثل عاشورا و واقعه حره و حمله به مکه و ... کمتر شد وان امام همام توانست نهال مجاهدت هاي امامان قبل از خود را به دست بگیرد، و با تلاشي خستگي ناپذير به حفظ و حراست از ان بپردازد.

در دوران امام باقر هم مثل دوره امامت امام سجاد از مبارزه سياسي علني خبري نيست، و ايشان با تمام وجود سعي مي کرد معارف اسلام را به همه اقطار جهان اسلام برسانند.

کتاب «تیری به جان علم» از مجموعه کتاب های چهارده معصوم به قلم «مهدی قزلی» اثری است که با نثری روان و سهل داستانک هایی کوتاه ، و بریده را از زندگانی ان امام همام را از ولادت تا شهادت روایت می کند.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]