تاریخ انتشار خبر: 04 خرداد 1395 - ساعت 11:05:04
حقایق پنهان-پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی(ع)

حقایق پنهان-پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی(ع)

کتاب پیش‌رو با ارایه تحلیل‌های علمی و اجتماعی کارنامه اقامت ده ساله امام در مدینه پس از صلح تحمیلی را که بسیاری از نویسندگان و تحلیل‌گران غفلت کرده‌اند، به خوبی ترسیم می‌کند.

حقایق پنهان-پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی(ع)

احمد زمانی

بوستان کتاب

چهارده معصوم شخصیت‌های جامع و چند بعدی هستند که تمام ابعاد زندگانی این بزرگواران برای سعادت و کمال بشری الگو و سرمشق است و نباید یک بعد را گرفت و بعد دیگری را رها کرد بنابراین همانطور که زندگی فردی، خانوادگی و عبادی معصومین برای ما حجت است، سیره و روش سیاسی و اجتماعی آنان نیز برای بشر سرمشق و بهترین راهنما محسوب می‌شود بر افراد مؤمن لازم است که به این بعد سیاسی اهل بیت توجه کنند و معرفت خود را در این زمینه افزایش دهند.

کتاب حقایق پنهان- پژوهشی در زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی(ع) به قلم احمد زمانی پژوهشی مسند است که با ارایه تحلیل‌های علمی و اجتماعی کارنامه اقامت ده ساله امام در مدینه پس از صلح تحمیلی را که بسیاری از نویسندگان و تحلیل‌گران غفلت کرده‌اند، به خوبی ترسیم می‌کند. 

چگونگی ساختار شخصیتی امام حسن(ع)(دوران کودکی و نوجوانی)، مسؤلیت‌های سنگین در دوران حاکمیت امیرمؤنان، دوران پرماجرای امامت و خلافت ظاهری آن حضرت، انگیزه‌های صلح و بررسی مواد صلح‌نامه و پاسخ به برخی از شبهات و اشتباهات در این موضوع، دوران ده ساله پایانی عمر مبارک آن بزرگوار در مدینه منوره و جریان جنگ سرد با حاکمان بنی امیه و تهاجم فرهنگی امویان و عباسیان و بررسی انگیزه‌های شیطانی آنان از شش محور اصلی مباحث کتاب پیش‌رو است.

ایجاد شبهه در اذهان مردم نسبت به اهل بیت و نسبت‌های ناروا به این خاندان از جمله ترفندهای دشمنان اسلام ناب است که امام حسن(ع) نیز از این دشمنی‌ها استثنا نشده و برای مخدوش ساختن چهره ایشان اتهاماتی را نسبت داده‌اند که نویسنده در لابه‌لای مباحث به آن اشاره و جواب داده و همچنین نگارنده در یک فصل مستقل با عنوان تهاجم فرهنگی امویان و عباسیان نمونه‌های دیگری از این اتهامات را مورد بررسی قرار داده است.

نویسنده در این فصل بعد از نقد و بررسی شبهات و اتهامات مرجع و مصدر این‌گونه روایات را هم برای مخاطب بیان می‌کند و این نکته را متذکر می‌شود که سه راوی مدنظر و منشای این اتهامات نه تنها از نگاه شیعه بلکه از نظر اهل سنت نیز مورد وثوق و اطمینان نبوده که متاسفانه برخی از نسبت‌های نادرست بر اساس نقل‌های سه راوی مردود صورت گرفته است.

یکی دیگر از ویژگی‌های خوب و قابل ذکر  این کتاب فصل پانزدهم است که نویسنده برخی از آثار و تالیفاتی که به صورت مستقل برای رفع اتهامات و خنثی نمودن تهاجم فرهنگی دشمن و معرفی امام پرداخته‌اند را نام می‌برد و البته این نکته را نیز متذکر می‌شود که درصدد تایید یا تکذیب محتویات کتاب‌های معرفی شده نمی‌باشد.

خواننده در این فصل با سی و یک اثر عربی، سی و شش تالیف فارسی، ده کتاب به زبان اردو و دو اثر به زبان ترکی آشنا می‌شود و همچنین  نویسنده در پایان همین فصل چند نسخه خطی که درباره امام حسن(ع) نوشته شده و از نظر قدمت حایز اهمیت است را بیان می‌کند.

رهبری در اسلام، نگاهی گذرا به دوران کودکی امام مجتبی(ع)، ویژگی‌های امام مجتبی(ع)، حسن بن علی پس از رحلت پیامبر(ص)، مسؤلیت‌های امام مجتبی در دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع)، امامت و رهبری، انگیزه‌های صلح، بازگشت به مدینه منوره، مسومیت امام مجتبی(ع)، شهادت مظلومانه امام مجتبی(ع)، اوج استبداد و ستم امویان، تهاجم فرهنگی امویان و عباسیان، فرزندان امام حسن(ع)، چهل حدیث برگزیده از مجموعه سخنان درربار امام مجتبی(ع) و کتابشناسی عناوین پانزده فصل کتاب حاضر است.

این کتاب 448 صفحه‌ای که از سوی بوستان کتاب به چاپ رسیده، دارای مقدمه‌ای از سوی آیت الله سبحانی نیز است که بر اعتبار این اثر افزوده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]