تاریخ انتشار خبر: 23 فروردين 1395 - ساعت 11:40:43
نقد و معرفی کتاب "بهم رسیدن در میانسی"

نقد و معرفی کتاب "بهم رسیدن در میانسی"

زبان ساده و روان داستان و دیالوگ‌های به موقع و مرتبط و باورپذیر که در دهان هریک از شخصیت‌های داستان جای می‌گیرد و مخاطب، دیالوگی نمی‌بیند که برای دهان یکی از شخصیت‌های داستان، بزرگ باشد یا جایی به خودش بگوید که این دیالوگ، به این شخصیت نمی‌خورد.

گله پشت سرم می‌آمد. لبه‌ی تیزی چاقو را به سنگِ تیزکن می‌ساییدم و هر از چند گاهی برمی‌گشتم و گله را می‌پاییدم. پدرم می‌گفت:

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]