تاریخ انتشار خبر: 07 دي 1394 - ساعت 14:17:36
ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق

ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق

کتاب حاضر با هدف آشنایی با شخصیت حضرت امام جعفر صادق در قالب 23 فصل (مقاله) به رشته ي تحرير در آمده است.

ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق

احمد پاکتچی

دانشگاه امام صادق

کتاب حاضر با هدف آشنایی با شخصیت حضرت امام جعفر صادق در قالب 23 فصل (مقاله) به رشته ي تحرير در آمده است.

در فصل اول مؤلف در ضمن بررسی زندگي امام در مورد شرایط سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی عصر ايشان سخن رانده است . در فصل دوم پيرامون شرایط فرهنگی حاكم در عصر ايشان  و فراهم امدن بستر رشد مذهب جعفری سخن رانده است .فصل سوم در صدد بيان ان است که بحثهاي مطرح شده توسط امام صادق(ع) در زمینه‌های اجتماعی را کشف و در مورد سنخ‌شناسی گفتمان امامان معصوم(ع)، كاوش‌هايي را انجام بدهد.

فصل چهارم دیدگاه‌های سیاسی آن امام همام مورد بررسی قرار گرفته است. و در فصل پنجم ابتدا نظریه‌های در باب سیاست مطرح شده و سپس به كمك رویکرد نهادگرایانه، سعی شده است برخی از آموزه‌های ايشان در باب اداره جامعه مورد تامل قرار گیرد.

در فصل ششم سعی شده است با مطالعه احادیث و كلمات آن امام همام، به بررسی تکامل انسان با رویکرد گرایش‏‌های جمع ‏گرایانه پرداخته شود.در فصل هفتم ابعاد و جایگاه علوم انسانی در میراث فکری امام مورد بررسی قرار گرفته است.

ودر فصل هشتم، نظام اخلاقی مکتب حضرت با نظام اخلاقی متعارف و مشهور مورد مقایسه قرار مي‌گیرد.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]