تاریخ انتشار خبر: 02 دي 1394 - ساعت 06:10:08
مائیم که اصل شادی و کان غمیم

مائیم که اصل شادی و کان غمیم

در کتاب حاضر سعی شده است 20 درس عالی برای مدیریت سرنوشت خود ارائه شود. کتابی که سلسله فعالیت های فکری-رفتاری مرتبط با احساس خوشبختی و شادمانی را معرفی می کند.

مائیم که اصل شادی و کان غمیم

علی صاحبی

سایه سخن

در هر لحظه انسانهای زیادی به دنیا می آیند و شاید در همان لحظه در عالَم افراد بسیاری از دنیا بروند. اما همۀ انسان های قبل  و بعد و حال حاضر هدفمند خلق شده اند. حتی می توان گفت همۀ موجودات با هدف خلق گشته اند،  و این چیزی نیست جز عظمت و حکمت الهی که جای تفکر و شکر بسیار دارد. حال که موجودات مخلوق هدفمند خودشان هم طبعاً باید دارای هدف باشند و در زندگی هدفی را دنبال کنند، تا زندگی معنا پیدا کند. هدفی که غالباً در رسیدن به خوشبختی و موفقیت می دانند.

با این تفاوت که برخی علاوه بر موفقیت در این دنیای فانی دنیای جاویدان را هم مدّ نظر قرار داده و برای رسیدن به آن در حال تلاشند. اما هر چه که باشد این ما هستیم که با وجود امکانات، ظرفیت ها و توانمندی ها می بایست آستین همّت را بالا زده و سرنوشت خوب و طلایی را برای خود رقم بزنیم. لذا خوشبختی و سعادت را خود باید بسازیم، چرا که  ما مسئول ساختن این احساس و واقعیت هستیم. 

بر همین اساس در کتاب حاضر سعی شده است 20 درس عالی برای مدیریت سرنوشت خود ارائه شود. کتابی که سلسله فعالیت های فکری-رفتاری مرتبط با احساس خوشبختی و شادمانی را معرفی می کند. محوریت این کتاب مسئول بودن خود انسان است، به گونه ای که انسان باید در فراز و نشیب های زندگی تصمیم های درست بگیرد و در صورت اتخاد تصمیم غلط خود مسئولیت را به عهده گرفته و سعی بر تغییر و احیای مجدد داشته باشد.

کتاب پیش رو مطالب خود را به دو زبان فارسی در ابتدا و انگلیسی در انتها بیان نموده است و طبعا برای علاقمندان می تواند جذابیت خاصی داشته باشد.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]