تاریخ انتشار خبر: 29 آذر 1394 - ساعت 12:56:13
«الحیاة» محمدرضا حکیمی کامل شد

«الحیاة» محمدرضا حکیمی کامل شد

آخرین جلد از مجموعه دوازده جلدی کتاب «الحیاة» به قلم محمدرضا حکیمی از سوی انتشارات «دلیل ما» راهی بازار کتاب شد.

«الحیاة» مجموعه‌ای از آموزه‌هایی سپیده گشا، زندگی‌ساز و عزت آفرین «ثقلین» برای رسیدن انسان به «حیات طیبه» و ره سپردن در «صراط مستقیم» و « طریق اقوم» به قلم محمدرضا حکیمی است.

این 12 جلد مجموعه گرانقدری از آیات و روایات است که به صورت علمی و کاربردی، نگاه اسلام به مباحث اقتصادی، عدالت، انسان، خانواده، جامعه و ... را بر اساس تاکید رسول گرامی اسلام (ص) در حدیث ثقلین به جامعه اسلامی و غیر اسلامی معرفی کرده است.

تفکیک موضوعی مطالب و کاربردی کردن آنها با توجه به نیاز جامعه دینی و آشنا کردن همه جوامع خرد و کلان با اسلام، تجدید حیاتی در ناآشنایان با مکتب اهل‌بیت (علیهم السلام) ایجاد می‌کند. دقت نظرهای مولفین گویای نگاه ریزنگر آنها  به مشکلات جامعه و خانواده‌ها و همچنین جامعیت دستورات اسلام است.

آخرین جلد دوره 12 جلدی «الحیاة» شامل 6 فصل است که در ادامه مجلدات پیشین نگاشته شده است. اولین فصل (باب 34) به اخلاق و اصول کلی آن پرداخته که اخلاق بازرگانی، کارفرمایی، مدیریت، کارگری و کارمندی، قضاوت، عالم، مرجع، جوانمردی و ... از بخش‌های آن است.

در فصل دوم (باب 35) درباره سلوک شرعی و روش‌های آن سخن گفته شده و اهمیت جهاد با نفس و عقلانیت و قصد و قربت و تقوا و ... از مهمترین بخش‌های این مسیر الهی شمرده شده است. فصل سوم (باب 36) این کتاب بیانگر قوانین الهی در جامعه و تاریخ است که از سویی به قوانین خداوند در آفرینش پرداخته و از سوی دیگر نقش انسان در تحولات اجتماعی و تاریخی را از نگاه احادیث تبیین کرده و تدریجی بودن فرازگرایی و نشیب‌گرایی تمدن‌ها و واپسگرایی در حرکت تاریخ را به تصویر کشیده است.

چهارمین فصل (باب 37) جلد دوازدهم «الحیاة» مبحث پایداری و مقاومت را شرح و بسط داده و نقش بنیادینِ پایداری در کارها و در مسیر رسیدن به اهداف را بیان کرده است. فصل پنجم (باب 38) به آینده تاریخ و انتظار آن ارتباط دارد و بخش‌هایی همچون ارزش انتظار و آینده‌نگری، آزمون و آزمایش، عدالت اجتماعیِ فراگیر، تکامل موجودیت اجتماعی انسان، حکومت راستین دینی و اجتماع حق مدار در این فصل بیان شده است.

ششمین فصل (باب 39) به بنیادی بودن احکام اسلامی پرداخته و در بیست بخش، روایات مرتبط را آورده است از جمله: پرهیز از کمک به ستمگران، نکوهش ستایش ستمگران و تباهکاران، همنشینی با شایستگان، نیک شمردن نیکی، عوامل اصلی خوبی‌ها و بدی‌ها، تفکر در سراسر آفرینش و ...

در آخرین فصل (باب 40) نیز به ارتباط اندام‌وار احکام سلامی اختصاص یافته و پیوند دین با شناخت، عمل، اجتماع، مسولیت‌های اجتماعی، تعهدهای خانوادگی، سیاست، عدالت اجتماعی، جهاد، اخلاق، بهداشت، اقتصاد، حج و قضاوت شرح داده شده است.

این کتاب در 928 صفحه به قلم محمدرضا حکیمی به رشته تحریر در آمده و انتشارات دلیل ما آن را منتشر کرده است.

به نقل از خبرگزاری فارس

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]