تاریخ انتشار خبر: 27 خرداد 1394 - ساعت 17:19:24
ادامه چاپ کتاب‌های «تاریخ کهن و معاصر ایران‌زمین» به قلم ولایتی

ادامه چاپ کتاب‌های «تاریخ کهن و معاصر ایران‌زمین» به قلم ولایتی

انتشار کتاب‌های مجموعه «تاریخ کهن و معاصر ایران‌زمین» به قلم علی اکبر ولایتی با انتشار مجلدات هشتم و دوازدهم این مجموعه توسط انتشارات امیرکبیر ادامه دارد.

 

یکی از مجموعه هایی که انتشارات امیرکبیر به چاپ آن مبادرت دارد، «تاریخ کهن و معاصر ایران‌زمین» است که قرار است در نهایت یک مجموعه ۱۴ یا ۱۵ جلدی بشود. تا به حال چندین جلد از این مجموعه چاپ شده و تالیف و آماده سازی مجلدات دیگری از آن در دست انجام قرار دارد.

ايران پيش از اسلام،  ايران از آغاز دوران اسلامي تا حمله مغول، ايران ازحمله مغول تاپايان تيموريان، ايران در عصر صفوی و ايران در عصر افشاريان و زنديان مجلدات ۱ تا ۵ این مجموعه هستند که تا به حال چاپ شده اند. عناوین دیگر این مجموعه از نظر مقطع تاریخی مشخص هستند و مراحل تالیف و آماده سازی را طی می کنند اما لزوما به ترتیب شماره جلد منتشر نمی شوند.

به تازگی و طی روزهای گذشته، «ایران از کودتا تا اشغال» به عنوان جلد هشتم و قسمت دوم «ایران در زمان رهبری امام خمینی» به عنوان دوازدهمین جلد این مجموعه به تازگی منتشر شده اند. کارهای مربوط به جلد ششم این مجموعه با عنوان «ایران در عصر قاجار تا آستان مشروطیت» نیز در دست انجام است و این کتاب تا اواسط تابستان منتشر خواهد شد.

اما در مجموعه دیگری که این ناشر با عنوان «سبک زندگی ایرانی اسلامی» منتشر می کند، تا به حال ۹ عنوان منتشر شده و روند تالیف و آماده سازی کتاب های این مجموعه، ادامه دارد. کتاب های این مجموعه همه در قطع رقعی منتشر می شوند.

معماری، پزشکی، شهرسازی، تغذیه، سبک زندگی، جنگ، غیب و زندگی، مهارت های زندگی از نظر اسلام با رویکرد خانواده، سبک زندگی اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری، ۹ عنوانی هستند که تا به حال در قالب این مجموعه به چاپ رسیده اند. کتاب های این نویسنده به قلم نویسندگان و مولفان مختلف تولید می شوند.

به نقل از خبرگزاری مهر

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]