تاریخ انتشار خبر: 17 فروردين 1394 - ساعت 08:16:23
ماجراي فکر فلسفي در جهان اسلام

ماجراي فکر فلسفي در جهان اسلام

ماجراي فکر فلسفي را نمي توان به راحتي از جمله کتاب هاي تاريخ فلسفه دانست؛ زيرا به بيان انديشه هاي فلسفي محدود نيست و به جاي اينکه در يکي از شيوه هاي تاريخ محور يا موضوع محور، انديشه هاي متفکران جهان اسلام را مطرح کند...

 

ماجراي فکر فلسفي را نمي توان به راحتي از جمله کتاب هاي تاريخ فلسفه دانست؛ زيرا به بيان انديشه هاي فلسفي محدود نيست و به جاي اينکه در يکي از شيوه هاي تاريخ محور يا موضوع محور، انديشه هاي متفکران جهان اسلام را مطرح کند، در مقالات متعددي که نظم و ترتيب منطقي نيز ميانشان وجود ندارد، موضوع هاي نسبتا جزئي و خاص در انديشه کلامي و فلسفي را دنبال کرده است. بعضي از اين مقالات اشخاصي را معرفي کرده اند که تاکنون کمتر معرفي شده اند مانند زکرياي رازي، سيف الدين آمدي، جلال الدين دواني، ابوالبرکات بغدادي، حکماي بعد از صدرا و... 

 

 


بعضي ديگر نيز انديشه هاي خاص برخي فيلسوفان بزرگ را تبيين و بررسي کرده است؛ همچون حدود فلسفه و شريعت نزد ابن سينا يا شواهد اصالت وجود و مرجع ضمير من در حکمت صدرايي. با اين حال از آنجا که دکتر غلامحسين ابراهيمي دياني از استادان بنام مکتب صدرايي در فلسفه اسلامي است و به هويت ممتاز فلسفه اسلامي باور دارد، مباحث کتاب او از دقت و پشتوانه چشمگيري برخوردار است و به ويژه مقالاتي را که در آنها ديدگاه هاي مهم صدرا را تبيين کرده است مي توان در نوع خود بي بديل دانست.

 

 


بخش بزرگي از ماجراي فکر فلسفي به تبيين ديدگاه هاي متکلمان و به ويژه مخالفت هاي آنها با فلسفه اختصاص دارد. نويسنده در اين بخش کوشيده است تاثير اين مباحث را در پويايي و رشد فلسفه نشان دهد، از همين رو مي توان اين مجموعه را مدخل مناسبي براي آشنايي جدي با فلسفه اسلامي و درک هويت ويژه آن دانست. که توسط طرح نو منتشر شده است.

 

 

 به نقل از راسخون

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]