تاریخ انتشار خبر: 01 بهمن 1393 - ساعت 21:25:12
پیش رفتن با همدیگر

پیش رفتن با همدیگر

کتاب پیش رو به عنوان جلد دوم کتاب «آموزش مهارت‌های ارتباط زناشویی» است و نشان می‌دهد که چگونه زوجین می‌توانند به گونه‌ای مثبت در خود تغییر ایجاد کنند و به چه نحو یک نظام زناشویی مؤثر و پایدار به وجود آورند، همچنین راهکارهای مفید و سازندۀ مدیریت خشم خود و چگونگی پاسخ دادن به خشم همسر را به صورت عملیاتی مطرح می‌نماید.

آیا می‌توان انسان را بدون ارتباط با دیگران تصور کرد؟ به راستی که چنین چیزی بعید به نظر می‌رسد، زیرا آدمی از همان بدو تولد، در طول عمر و حتی هنگام مرگ با دیگران در ارتباط است. یکی از رابطه‌های معقول و مقدس رابطۀ همسران با یکدیگر است.

یکی از معانی که اصطلاح «همسر» برای انسان‌ها تداعی می‌کند با هم بودن و پیش رفتن زوجین با هم در مسیر زندگی است، همچون سر در بدن آدمی که همواره همراه او هست  و وجود انسان بدون سر قابل تصور نیست.  در کنار هم بودن و با هم پیش رفتن لوازمی دارد از جملۀ آنها، توجه زوجین به رابطه شان و مراقبت از آن برای افزایش پیشرفتن با یکدیگر در طول زندگی مشترک است. این امر در صورت وجود درک متقابل دو طرف از یکدیگر و مشکلات و خصوصیاتشان قابل تصور است.

کتاب پیش رو با عنوان «پیش رفتن با همدیگر» نوشتۀ شرود میلر و فیلیس میلر و ترجمۀ دکتر فرشاد بهاری است. کتابی که به عنوان جلد دوم کتاب «آموزش مهارت‌های ارتباط زناشویی» است و نشان می‌دهد که چگونه زوجین می‌توانند به گونه‌ای مثبتی در خود تغییر ایجاد کنند و به چه نحو یک نظام زناشویی مؤثر و پایدار به وجود آورند، همچنین راهکارهای مفید و سازندۀ مدیریت خشم خود و چگونگی پاسخ دادن به خشم همسر، مراحل مختلف رابطه،  تعیین ارزش‌ها و اهداف زوجین را به صورت عملیاتی مطرح می‌نماید.

کتاب حاضر در پنج فصل با این تفصیل که در فصل اول بحث نقشه رابطه ما، فصل دوم ارتباط مبتنی بر همکاری، فصل سوم مهار کردن خشم خود، فصل چهارم پاسخ دادن به خشم همسرم(خشم و سبک‌های ارتباطی)، فصل پنجم مراحل رابطه، نگاشته شده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]