تاریخ انتشار خبر: 30 ارديبهشت 1393 - ساعت 01:06:05
کتاب «مبانی فهم کلام خدا» منتشر شد

کتاب «مبانی فهم کلام خدا» منتشر شد

چاپ نخست کتاب «مبانی فهم کلام خدا (مقدمه ای بر فهم تفسیر قرآن کریم)» تالیف محمد عینی‌زاده موحد در 282 صفحه از سوی انتشارات سروش منتشر شد.

چاپ نخست کتاب «مبانی فهم کلام خدا (مقدمه ای بر فهم تفسیر قرآن کریم)» تالیف محمد عینی‌زاده موحد از سوی انتشارات سروش منتشر شد. 

در کتاب «مبانی فهم کلام خدا» درباره مفهوم وحی و انواع آن، بحث و گفتمان مسیحی در این باب و نیز دیدگاه های منکران آسمانی بودن وحی مطرح و به پاره ای از ادعاهای تجربه انگاران پاسخ گفته می‌شود. در ادامه با برخی مبانی فهم قرآن همچون الهی بودن الفاظ، منشاء و ترتیب آن، اعجاز، و تحریف ناپذیری قرآن آشنا می‌شویم.

در فصلی از این کتاب به معرفی گذرای تفسیر متون مقدس در پارادایم کلام مسیحی و گفتمان مسلمانان می‌پردازد و وجوه شناخت قرآن از جمله تفسیر و روش های آن ، تاویل و ترجمه را باز می‌شناساند.

بازشناسی سنت در مکتب خلفا و مکتب پیروان اهل بیت(ع) و روشنگری هایی در این زمینه، از جمله در باب ممنوعیت نگارش و نقل آزاد سخنان رسول اعظم (ص)، مسئله جعل حدیث، راهبرد تقیه و مبارزه با پدیده غلو از دیگر مباحث کتاب حاضر است.

کتاب در فصل پایانی خود، ضمن روشن کردن نیاز مسلمانان به تبیین و تفسیر قرآن کریم و آشنایی با تاریخ و منابع فهم و تفسیر، حجیت ظواهر آیات، بیان پیامبر(ص) و اهل بیت پاکش(ع) و بیان صحابه و تابعین، جایگاه عقل در فهم و تفسیر بازشناسی و نقد می‌شود.

نگارنده این کتاب ارزشمند می‌کوشد تا دانسته هایی را درباره روش شناسی و منابع فهم و تفسیر قرآن ارایه کند و با بررسی آیات قرآنی، روایات و دیدگاه های دانشمندان، به بحث بنشیند تا توصیفی نزدیک به واقعیت و همخوان با اندیشه حاملان وحی و وارثان علم رسول الله (ص) به دست آورد.

چاپ اول این اثر در 282 صفحه و با قیمت 12هزار تومان توسط انتشارات سروش منتشر و در اختیار علاقهمندان به مباحث قرآنی و دینی قرار گرفته است.

 

 

به نقل از خبرگزاری فارس 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]