تاریخ انتشار خبر: 05 بهمن 1392 - ساعت 00:35:48
بصیرت تاریخی، اصول شناخت تاریخ معاصر

بصیرت تاریخی، اصول شناخت تاریخ معاصر

کتاب بصیرت تاریخی، موسی نجفی مجموعه‌ای از گفتارها و نوشتارهایی است که پنج قرن اخیر تاریخ ایران را در برمی‌گیرد یعنی از عصر صفویه تا انقلاب اسلامی را شامل می‌شود.

 کتاب بصیرت تاریخی، موسی نجفی مجموعه‌ای از گفتارها و نوشتارهایی است که پنج قرن اخیر تاریخ ایران را در برمی‌گیرد یعنی از عصر صفویه تا انقلاب اسلامی را شامل می‌شود.

 

 

محور مباحث در حوزه تاریخ تحلیلی و اندیشه‌ی سیاسی می‌باشد که به مسأله‌ی «سنت و تجدد» نیز پرداخته و با عبور از تحولات تاریخی به جنبش‌های اسلامی، ورود غرب به ایران، توجه به نقش مرجعیت و اجتهاد و هویت ملی به خصوص در عهد صفویان و مشروطیت پرداخته و این مقولات فکری مهم را مورد توجه و کانون پژوهش خود قرار داده است.

 

 

حاصل این رفت و  برگشت بین تحولات تاریخی و اندیشه تاریخی-اجتماعی و سیاسی، سرنخ‌هایی را برای شناخت تاریخ معاصر به دست می‌دهد که می‌تواند ثمربخش یک نوع «اجتهاد» شود که بینش و معرفت سیاسی را تقویت خواهد کرد.

 

 

نویسنده در بخش اول با إرائه‌ی اصول عقلی و تبیین الگویی نوین در حوزه‌ی تحلیل تاریخ، بسیاری از صورت مسأله‌های طراحی شده در سیر تاریخ نگاری ما را به نقد کشیده و به بازیابی تاریخ بر اساس صورت مسأله‌های خود می‌پردازد.

 

 

رابطه ی «دین»، «دولت» و «تجدد» مهم ترین صورت مسأله ایست که براساس نگاه منطقی و بی طرفانه در تحلیل و فهم تاریخ پنج قرنی کشورمان به دست می‌آید.

 

 

برای فهم دقیق تاریخ، باید مقاطع مهم، قله‌های تحول زا و نقاط عطف آن را بشناسیم که نویسنده در نوشتار دوم با ارائه مباحث مقدماتی دراین زمینه، ده گام مهم تاریخ پانصد ساله‌ی ایران را برشمرده و اهمیت و وجه تحول زا بودن آن را تفصیلا بررسی می‌کند.

 

 

انویسنده در گفتار سوم وارد مباحث خرد شده و با این رویکرد که «تاریخ صدساله‌ی ایران را نمی‌توان شناخت مگر از مجرای شناخت دقیق و صحیح مشروطه» به تحلیل مشروطیت از ابعاد گوناگون و بازشناسی جریان‌های حاضر در صحنه مشروطیت می‌پردازد.

 

 

نویسنده در این بخش با تبیین 12 نکته کلیدی به خواننده کمک می‌کند تا روش تحلیل تاریخی مشروطیت را به خوبی فراگیرد.

 

 

 یکی از مؤلفه‌هایی که در تحلیل تحولات تاریخی بسیار اهمیت پیدا میکند، اندیشه‌ی «اصلاح گری» است که در تفکرشیعی هم از قداست بالایی برخوردار است اما برای فهم صحیح تاریخ در پرتو پردازش صحیح این مفهوم، در گفتار چهارم سه نوع رویکرد شیعی، سنی و غربی مورد بررسی قرار گرفته و به آثار تاریخی هریک پرداخته می‌شود.

 

 

نویسنده در مقاله‌ی پنجم، به بررسی برخی تلاش‌های سازمان یافته از سوی غرب گرایان، مارکسیست‌ها، ملی گراهای افراطی و نیز مستشرقین می‌پردازد و همچنین به نقد تاریخ نگاری سکولار نگاه ویژه‌ای دارد.

 

 

نقد مأخذشناسی‌ها و ارجاع نویسی‌های تاریخی نیز در این نوشتار بررسی شده است که «جریان شناسی تاریخی تجدد در ایران» موضوع نوشتار بعدی است که مبانی و روش تحقیق درباره‌ی تجدد را بررسی کرده است.

 

 

 نویسنده در نهایت به جریان شناسی تاریخی تجدد و تبیین ابعاد و آثار آن می‌پردازد و همچنین بخش پایانی کتاب به بررسی ریشه‌های ده موج و گام مهم در تاریخ تحولات ایران طی پنج قرن اخیر اختصاص دارد.

 

 

 این کتاب در252 صفحه از سوی بنیاد فرهنگی تاریخی خانه مشروطه اصفهان به چاپ رسیده است.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]