تاریخ انتشار خبر: 17 دي 1392 - ساعت 02:14:06
وصیتنامه فلسفی روژه گارودی

وصیتنامه فلسفی روژه گارودی

چاپ دوم کتاب «سرگذشت قرن بیستم: وصیتنامه فلسفی روژه گارودی» اثر روژه گارودی با ترجمه افضل وثوقی از سوی انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شد.

چاپ دوم کتاب «سرگذشت قرن بیستم: وصیتنامه فلسفی روژه گارودی» اثر روژه گارودی با ترجمه افضل وثوقی از سوی انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شد.

«سرگذشت قرن بیستم» بازنگری خط سیر یک قرن است که به صورت نقادانه بر حوادث یک قرن نوشته شده است.

آنطور که ناشر گزارش داده، ارودی با تعمق در واقعیات تاریخی، نابسامانی های تفکر ماتریالیستی و عملکرد منافقانه قبله سوسیالیسم، از خواب غفلت ده ها ساله بیدار می شود و با نوشته های بیشمارخود خفتگان دیگر عصر خود را بیدار می کند. او با شعار نه مارکس و نه مسیح راه تازه ای در اسلام می یابد و با شعف و احساس تازه ای از رهایی، زندگی فکری نوینی را آغاز می کند و بی هیچ هراسی به کمونیسم و کاپیتالیسم و صهیونیسم و هر نظام فکری دو از عقل و فطرت و عدالت می تازد و تبعات آن را به جان می خرد. این اثر بررسی عوالم فکری سده بیستم است سده ای که به قول گارودی به اندازة بیش از پنج هزار سال تاریخ گذشته اش شاهد حوادث و تغییرات و ماجراها بوده است.

پیام کتاب مقدس،جدایی مغرب زمین، فلسفه غرب در قرن بیستم، جهشها در قرن بیستم، سنت ابراهیمی مارکس و عوامل معنوی، پیام اسلام معنویت و امت سرفصل های کتاب حاضر است.

چاپ دوم این اثر در 325صفحه، پانصد نسخه و با قیمت 12هزا و پانصد تومان در اختیار علاقمندان فلسفه بخصوص فلسفه جدید و فلسفه اسلامی قرار گرفته است.

 

 

به نقل از خبرآنلاین

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]