تاریخ انتشار خبر: 15 آذر 1392 - ساعت 00:52:32
کتابی درباره مهارتهای سازگاری با همسران

کتابی درباره مهارتهای سازگاری با همسران

کتاب مهارت های سازگاری با همسران،با هدف ارایه مهارت های ضروری برای آرامش در زندگی می تواند مرد و زن متاهل را برای رسیدن به زندگی شیرین کمک کند.این کتاب با بهره گیری از آیات و روایات و سخنان اندیشمندان با زبانی کاربردی و محسوس مهارت ها را به مخاطبان خود ارایه می دهد.

بشر برای موفقیت در هرکاری نیازمند آگاهی است اما این به تنهایی او را به مقصد نمی رساند بلکه نیازمند به کارگیری دانستی های خود در مسیر حرکت است بنابراین انسان با دو بال معرفت و مهارت می تواند به درستی و با سرعت مناسب حرکت کند. زندگی خانوادگی و زناشویی از این امر مستثنی نیست بلکه مردان و زنان باید در کنار کسب دانش مهارت های لازم را نیز کسب کنند.

کتاب مهارت های سازگاری، علی حسین زاده با هدف ارایه مهارت های ضروری برای آرامش در زندگی می تواند مرد و زن متاهل را برای رسیدن به زندگی شیرین کمک کند.

این کتاب با بهره گیری از آیات و روایات و سخنان اندیشمندان با زبانی کاربردی و محسوس مهارت ها را به مخاطبان خود ارایه می دهد که تقسیم بندی و تیتر زنی مناسب کتاب، در دسته بندی مطالب به مخاطب کمک بسزایی می کند.

نویسنده مهارت ها را به دو دسته کلی مهارت های شناختی و مهارت های رفتاری و گفتاری تقسیم و ذیل هر کدام مهارت های مرتبط را با ویژگی ها و راه کارهای رسیدن به آن را تبیین می کند به گونه ای که مخاطب احساس کلی گویی ندارد و راهکارهای رسیدن به یک مهارت برای یک زندگی خوب را با تمام وجود احساس می کند.

چگونگی به دست آوردن تفکر مثبت در زندگی؟ آیا می توان مشکلات را تقصیر جادو و تقدیر گذاشت؟ به آینده باید چگونه نگریست؟ بسترهای خوش بینی و بدبینی به دیگران در زندگی چیست؟ مهارت تصمیم گیری چگونه باید باشد؟ تفکر بسته، خرافی و منفی چیست؟ مشکلات افراد دارای ذهن منفی چیست؟ راه مقابله با افکار منفی کدام است؟ بلا در زندگی مومن چه جایگاه دارد؟ مهارت های برقراری ارتباط موثر با دیگران چیست؟ حالات چشم و لحن صدا چه تاثیری در ارتباط با همنوعان دارد؟ آیا گوش به حرف دادن هم مهارت می طلبد؟ در کسب مهارت مقابله با خشم چه چیزهایی لازم است؟ نقش ترس، استرس
و مدیریت زمان در موفقیت زندگی چیست؟ از جمله پرسش هایی است که مخاطب با مطالعه این کتاب می تواند پاسخ هایی متقن و کاربردی را بر اساس روایات به دست آورد.
 
مهارت تفکر مثبت، مهارت تفکر نقاد، مهارت مساله گشایی یا برد بدون باخت، مهارت آشنایی با تحریف های شناختی و مهارت مقابله با تفکرهای انطباق ناپذیر زیرمجموعه مهارت های شناختی وهمچنین مهارت برقراری ارتباط موثر، مهارت توجه کردن، مهارت بازی ارتباط، مهارت گوش دادن، مهرات مقابله با خشم، مهارت مقابه با استرس و مهارت مدیریت زمان ذیل مهارت های رفتاری و گفتاری مطرح شده است. 

شاید جادو، سحر و قسمت در زندگی برخی افراد حضور پررنگی داشته باشد و چنین شخصیت هایی در زندگی  بر اساس همین اعتقادات تصمیم گیری می کنند به طور نمونه علت عدم موفقیت خود را مبتنی بر باز نبودن دست فامیل هنگام خواندن صیغه عقد می دانند، لذا نویسنده با توجه به منابع دینی و عقلی این موضوع را مورد بررسی قرار داده که می تواند نگاه افراد را در زندگی تغییر دهد.


نویسنده کتاب شناخت درست روحیات و خواسته های همسر را برای یک زندگی موفق ضروری می شمارد و در همین راستا هجده تفاوت در دیدگاه و دنیای مردان و زنان را ذکر می کند که ما به یکی از آن اشاره می کنیم:
« 3- زنان دوست دارند وقتی با گرفتاری و مشکلی روبه رو می شوند افزون بر حرف زدن کسی سنگ صبورشان باشد و به حرف هایشان به صورت فعال گوش کند. مردان نیز دوست دارند وقتی به عالم درون ذهن خود پناه می برند کسی خلوت آنان را برهم نزند. گوش دادن فعال به سخنان زنان از سوی مردان و راحت گذارندن مردان در خلوتگاه ذهنی شان از سوی زنان احترام متقابل به شمار می آید. گوش دادن فعال در تکنیک های مشاوره به هنر خوب شنیدن مرسوم است.»

این کتاب در 304صفحه از سوی انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی به چاپ رسیده است

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]