تاریخ انتشار خبر: 13 آبان 1392 - ساعت 01:45:25
چاپ اول «شبکه فریب» از مجموعه 6 جلدی غرب شناسی‎ منتشر شد

چاپ اول «شبکه فریب» از مجموعه 6 جلدی غرب شناسی‎ منتشر شد

چاپ اول کتاب «شبکة فریب: نگاهی به نقش انگلستان در دنیا» اثر مارک کرتیس با ترجمة علی فتحعلی آشتیانی از سوی انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شد.

 چاپ اول کتاب «شبکة فریب: نگاهی به نقش انگلستان در دنیا» اثر مارک کرتیس با ترجمة علی فتحعلی آشتیانی از سوی انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شد.

 این اثر سومین کتاب از مجموعة «غرب شناسی» این انتشارات است که نویسنده با نگاهی مستقل از عملکرد احزاب حاکم و با استفاده از منابع و مدارکی فراتر از ادعاهای رسانه های غالب و با گشودن پرونده های برنامه ها و نقشه های دولت ، واقعیت نقش انگلستان در گذشته و حال دنیا را نشان می دهد.

 این اثر با مستندات خود خطاب به مردم انگلیس می گوید که باید خود را از قید و بند شبکة گزارش ها و تحلیل های ابهام زاه و مخدوش کننده حقیقت و فریب هایی که نخبگان کشورشان مسبب آن هستند، آزاد کنند و بدانند که نوعی خباثت خاص انگلیسی در پشت زبان دیپلماتیک و ظاهر سیاست گذارانشان سنگر گرفته است و هر چند  در صحنة سیاست خارجی عموماً غیراخلاقی انگلستان، استثنائاتی هم مشاهده می شود، اما آن ها در مقایسه با کلیت صحنه، متأسفانه اندک و بی رنگ و رو هستند.

 نویسنده با بیان چندین داستان از مداخلات گذشتة انگلستان مانند پروندة دخالت در ایران، مالزی، گویان و کنیا، نشان می دهد که این دخالت ها ویرانگرتر از آنچه که تا به حال تصور می شد، بوده اند. مارک کرتیس معتقد است نظامی عقیدتی در انگلستان حاکم است که اجازه نمی دهد مردم، نقش واقعی انگلستان را در دنیا ببینند و نخبگان نیز با تسلط بر این نظام می توانند به راحتی سیاست هایی را که به سود خود و به زیان منافع مردم است را دنبال کنند.

 این اثر در چهار بخش دولت قانون شکن، نخبگان و اقتصاد جهانی، افشای اسرار تاریخ و تولید انبوه تدوین شده است.

 چاپ اول این اثر در 612 صفحه با قیمت 250000 ریال توسط انتشارات سروش منتشر و در اختیار علاقمندان مباحث علوم اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]