تاریخ انتشار خبر: 27 شهريور 1392 - ساعت 18:58:02
دانشستان «سرزمین های درگیر درواقعه شریف ظهور»

دانشستان «سرزمین های درگیر درواقعه شریف ظهور»

هیچ دایرة المعارف و دانش نامه ای شبیه به «دانشستان سرزمینهای درگیر در واقعه ی شریف ظهور» نخواهید یافت. اول به خاطر موضوع خاص این کتاب و دوم به خاطر سبک نگارش.

برخی از روایات فتنه ی شام را به بازی کودکانه ای تشبیه کرده اند که به تدریج از کنترل خارج شده و موجب بهم ریختگی اوضاع و وقوع فتنه های بزرگ می شود. حوادث سیاسی، اجتماعی جاری در خاورمیانه ی عربی و شمال افریقا بی شباهت به این خبر نیست: «در شام فتنه ای خواهد بود که آغازش همچون بازی کودکان است. هر چه این فتنه از یک طرف آرام و خاموش می شود، از جانب دیگر سر برمی آورد و پایان نمی پذیرد تا آنکه منادی از آسمان ندا سر دهد، آگاه باشید که تنها فلانی امیر است.»

 

 

در حوادث منطقه ی شامات و خاورمیانه ی عربی، به هیچ روی نمی توان از نقش بنی اسرائیل غفلت کرد. بلکه با توجه به صراحت روایات و آنچه که در حال حاضر در منطقه می گذرد، می بایست دست اشغالگران «فلسطین» و «قدس شریف» را در مجموعه ی فتنه ها شناسایی کرد.یهودیان با هم دستی غربی ها (آمریکا و اتحادیه ی اروپا) به منظور اعلام حکومت جهانی بنی اسرائیل، ناگزیر اقداماتی را انجام می دهند که موجب در هم ریختگی منطقه، تغییر جغرافیای کشورهای اسلامی و بالاخره سلطه ی یهود بر کل منطقه می شود.در روایت عمار بن یاسر در کتاب الغیبة شیخ طوسی، آمده است که: «سه نفر در شام پدیدار می شوند که هر کدام خواهان به چنگ آوردن حکومت و پادشاهی آنجا هستند. ابقع، اصهب و سومین نفر مردی از خاندان ابوسفیان است که به همراه قبیله ی بنی کلب خروج می کند و آن مردمان را به دمشق می آورد...»***

 

 

شما هیچ دایرة المعارف و دانش نامه ای شبیه به «دانشستان سرزمینهای درگیر در واقعه ی شریف ظهور» نخواهید یافت. اول به خاطر موضوع خاص این کتاب و دوم به خاطر سبک نگارشش. به خاطر همین مورد اخیر بود که نامش به جای آنکه دانش نامه یا فرهنگنامه باشد شد: «دانشستان». مدیر مسئول موسسه ی موعود عصر (عج)، «استاد اسماعیل شفیعی سروستانی» درباره ی این نام می گویند: «انتخاب عنوان دانشستان به معنی قلمرو یک دانش خاص پس از مشاوره با برخی از اهل فن و به ویژه استاد محمد نوری که در زمینه ی دانشنامه نویسی از تخصص و کارآمدی ویژه برخوردارند، انتخاب شده است.»این دانشستان، مجموعه مقالاتی است که درباره ی پنج منطقه ی درگیر در واقعه ی ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) اطلاعاتی منحصر به فرد در اختیار خواننده قرار می دهد.

 

 

از جمله ی این اطلاعات: جغرافیای طبیعی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تاریخ، فرهنگ و ادب و در نهایت نقش پنج منطقه ی «ایران»، «شامات»، «عراق»، «عربستان» و «یمن» در اتفاقات دوران قیام و پس از قیام حضرت مهدی (عج) است.منطقه ی شامات که در جلد اول این مجموعه پرداخته شده است شامل این کشورهاست: اردن، سوریه، فلسطین و لبنان.هر کدام از این مناطق، در آخرالزمان دچار وقایعی می شوند که آنها را وارد در گردونه ی تقدیر الهی می گرداند و هر کدام نقش مثبت و یا منفی در ظهور حضرت مهدی (عج) بازی می کنند. جنگها، خشکسالیها، باران های سیل آسا، درگیری ها و بیماری هایی که در این مناطق در طول دوران آخرالزمان اتفاق افتاده و خواهد افتاد در این دانشستان مورد بررسی قرار گرفته است.امروز که تنها دانش ما، محدود به اخباری است که جسته و گریخته از رسانه ها دریافت می کنیم، وقت آن رسیده است که در یک تلاش جدی، از خواب غفلت بیدار شویم و جور دیگری اطرافمان را ببینیم: آنگونه که هست!

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]