تاریخ انتشار خبر: 22 مرداد 1392 - ساعت 04:09:55
«فرشته‌ها قصه ندارند بانو!» به چاپ دوم رسید

«فرشته‌ها قصه ندارند بانو!» به چاپ دوم رسید

به گزارش پایگاه اینترنتی کتابستان کتاب «فرشته‌ها قصه ندارند بانو!» سومین تجربه داستانی سیدعلی شجاعی از سوی انتشارات کتاب نیستان به چاپ دوم رسید.«فرشته ها قصه ندارند بانو» اولین مجموعه داستان از سیدعلی شجاعی و شامل 14 داستان کوتاه اوست

به گزارش پایگاه اینترنتی کتابستان کتاب «فرشته‌ها قصه ندارند بانو!» سومین تجربه داستانی سیدعلی شجاعی از سوی انتشارات کتاب نیستان به چاپ دوم رسید.

«فرشته ها قصه ندارند بانو» اولین مجموعه داستان از سیدعلی شجاعی و شامل 14 داستان کوتاه اوست که البته بعضی از آنها از نظر مضمون و درونمایه، فاصله بسیاری با یکدیگر دارند و تنها به حکم کوتاهی کنار هم چیده شده و یک مجموعه داستان را شکل داده اند.

شجاعی که کتاب خود را در بنگاه انتشاراتی پدرش ـ سیدمهدی شجاعی، خالق آثاری چون «کشتی پهلوگرفته» و «سقای آب و ادب» ـ به چاپ رسانده در این کتاب، جز در دو داستان، کمتر به فضای نوشته ها و کتابهای پدرش نزدیک می شود و گویی سعی میکند خود را به عنوان نویسنده ای متفاوت از پدرش نشان دهد. بنابراین هرچه در آثار سیدمهدی شجاعی، شاعرانگی و لطافت قلم مشاهده می شود، در داستانهای سیدعلی شجاعی پر از تلخی و سیاهی است و خشونت، خیانت و انتقام در این کتاب، حرف اول را می زند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]