تاریخ انتشار خبر: 18 تير 1392 - ساعت 05:18:17
قوم نشان شده

قوم نشان شده

ایرانیان چه پیش از اسلام در عهد باستان و چه بعد از آن یکتا پرست بوده‌اند. و در زمره نامورترین مردم متدین جهان همیشه از آن ها یاد شده است.

ایرانیان چه پیش از اسلام در عهد باستان و چه بعد از آن  یکتا پرست بوده‌اند. و در زمره نامورترین مردم متدین جهان همیشه از آن ها یاد شده است. شاید بتوان به این نکته اذعان کرد که وضعیت آشفته و پریشان فرهنگی و تمدنی عصر ساسانی با ظهور اسلام و بعثت نبی اکرم طلوع کرد. با فروپاشی تمدن ایران باستان  ایران و ایرانیان به سوی اسلام گرویدن و تمام تجربه های فرهنگی و تمدنی خود را به اسلام و تفکرو فرهنگ آن وارد کردند. شاید بیراه نگفته باشیم که اسلام در حجاز متولد و بخش بزرگی از ساحات فرهنگی و تمدنی آن به واسطه ایران و ایرانی به برگ و بار نشست و با توجه به موقعیت سوق الجیشی ایران اسلام در شبه قاره هند، چین، ترکستان و... گسترش یاید.

 

از آنطرف هم ورود اسلام به ایران باعث شد تا ایران از سراشیبی سقوط و انفعال و پراکندگی دوران ساسانی که معلوم نبود چه سرنوشتی برای ایرانیان رقم خواهد زد در امان بماند. این گردونه تقدیر الهی و خدمات متقابل اسلام و ایران در جاجای تاریخ این مرز و بوم و تاریخ اسلام ذکر شده است. از این رو از صدر اسلام تا کنون ایرانیان نقش بسزایی در گسترش تفکر ناب اسلامی و شیعی داشته اند. این کتاب در واقع نگاهی به نقش ایرانیان از صدر اسلام تا واقعه ظهور دارد. کتاب شامل دو فصل می باشد. فصل اول با عنوان ورود به گردونه تقدیر کلی الهی نامگذاری شده است.

 

در گفتارهای اولیه کتاب خواننده با چگونگی اسلام آوردن ایرانیان در دوره ساسانی و بعد از آن به دوره مختصر آشنا می شوند. و در ادامه به سابقه دین داری و یکتا پرستی آن ها اشاره می شود. در بخشی از کتاب به آیات و روایاتی که در شان ایرانیان نازل شده ذکر شده و به برخی از یاران ایرانی اهل بیت هم مختصر اشاره ای  می شود.  به عنوان نمونه می توان به روایتی از حافظ ابونعیم اشاره کرد که در کتاب خود از قول ابوهریره آورده است: نزد پیامبر سخن از موالی و عجم ها به میان آمد، حضرت فرمودند: سوگند بخدا من بیش از شما به آن ها اعتقاد دارم.

 

در گفتار پنجم کتاب موضوع مهاجرت امام رضا(ع) به ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار ششم به حوزه های علمیه شیعی در ایران و نقش روحانیت به عنوان نگهبانان دین اشاره می شود. و نویسنده به معرفی ری اولین پایگاه حوزه علمیه شیعی در ایران و قم به عنوان مرکز تجمع علما و محدثان و حوزه های خراسان، شیراز و اصفهان می پردازد.

 

در فصل دوم نیز به نقش ایرانیان در واقعه شریف ظهور در 8 گفتار آشنا می شویم. واقعه بدا، گاپ، نابودی بنی اسرائیل و... از جمله این گفتارهاست.

 

این کتاب توسط نشر موعود چاپ شده است.

 

خواندن این کتاب را به ایرانیان منتظر ظهور حضرتش توصیه می کنیم. 

 

یادداشت از سیامک شادکام

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]