تاریخ انتشار خبر: 08 خرداد 1392 - ساعت 23:14:44
دشتهای سوزان

دشتهای سوزان

ماجراي دشتهاي سوزان در خوزستان عهد ناصرالدين شاه مي گذرد. آن زمان كه انگليسي ها افتاده اند به جان خاك اين منطقه و وجب به وجبش را دارند براي نفت بو مي كشند.

دشتهاي سوزان

صادق کرمیار

نشر نیستان

ماجراي دشتهاي سوزان در خوزستان عهد ناصرالدين شاه مي گذرد. آن زمان كه انگليسي ها افتاده اند به جان خاك اين منطقه و وجب به وجبش را دارند براي نفت بو مي كشند.

فضاي حاكم بر خوزستان آن دوران و تناسبات قومي و قبيله اي كه امور مردم را مديريت مي كند به خوبي در داستان نشان داده شده است. اما شايد مهمترين بخش داستان كه خيلي خوب در بين سطور نشسته است حضور و نقش آفريني انگلستان در ايران عهد ناصري است.

ماجراهاي رمان جوري پيش مي رود كه بدون ايجاد دلزدگي و يا خارج شدن از روند اصلي داستان با انبوهي از اطلاعات و روايات تاريخي روبرو مي شويد.

صادق كرميار پيش از اين هم سابقه نوشتن رمانهاي تاريخي دارد كه معروفترين آن ناميراست. اگر ناميرا را خوانده باشيد مي توانيد حدس بزنيد كه كرميار چه جور روايتي را پيش رويتان قرار خواهد داد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]