تاریخ انتشار خبر: 27 فروردين 1392 - ساعت 09:21:20
نامیرا    

نامیرا    

نامیرا داستان مردی است به نام عبدالله بن عمیر که میان این قبائل شاهد فتنه عظیمی است ؛ تفاوت روشهای قبیله ای از یک سو و شیطنت بنی امیه و ابن زیاد از سوی دیگر، بر آتش آن می افزاید. در این میان خود عبدالله بی طرف است و فقط نظاره می کند. قدمهای کوچکی هم در راه خواباندن فتنه برمی دارد اما بی ثمر است...

نامیرا

صادق کرمیار

نیستان

336صفحه

چاپ3

1389

نامیرا داستان مردی است به نام عبدالله بن عمیر که میان این قبائل شاهد فتنه عظیمی است ؛ تفاوت روشهای قبیله ای از یک سو و شیطنت بنی امیه و ابن زیاد از سوی دیگر، بر آتش آن می افزاید. در این میان خود عبدالله بی طرف است و فقط نظاره می کند. قدمهای کوچکی هم در راه خواباندن فتنه برمی دارد اما بی ثمر است.

روایت ساده داستان از ویژگیهای برجسته رمان است. راوی بدون هیچ ادعایی خود را به دست تاریخ سپرده و فقط آن را می نویسد که تاریخ آن را در سینه دارد. اشتباه نشود ! منظور تاریخنگاری نیست. تاریخنگار را رسالتی دیگر است و  رمان نویس تاریخی را رسالتی دیگر ؛ تاریخنگار حوادث را می نگارد و رمان نویس حال انسانها در آن حوادث را میکاود.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]