تاریخ انتشار خبر: 27 فروردين 1392 - ساعت 10:14:32
کمی دیرتر  

کمی دیرتر  

هدف از نگارش اين رمان به چالش كشيدن فضاي انتظار در ميان منتظران است؛ با اين نگاه كه رمان در پنج فصل با نام‌های «زمستان»،‌ «پاييز»، «تابستان» و «بهار»، به بيان تحولي ديدگاهي و بينشي در اين مفهوم پرداخته است.

کمی دیرتر

سیدمهدی شجاعی

نشر نیستان

267صفحه

هدف از نگارش اين رمان به چالش كشيدن فضاي انتظار در ميان منتظران است؛ با اين نگاه كه رمان در پنج فصل با نام‌های «زمستان»،‌ «پاييز»، «تابستان» و «بهار»، به بيان تحولي ديدگاهي و بينشي در اين مفهوم پرداخته است.

 

کمی دیرتر شاید مقداری از ساختارهای مرسوم رمان نویسی فاصله دارد ودر قالبهای موجود جا نمی گیرد ولی دراثر گذاری وتاثیر برمخاطب به خوبی از عهده این کار برآمده است.به گونه ایکه وقتی کتاب به انتها نزدیک می شود احساس می کنی که از انتظار واقعی بسیار فاصله داری.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]