تاریخ انتشار خبر: 27 فروردين 1392 - ساعت 10:11:23
آنک آن یتیم نظر کرده  

آنک آن یتیم نظر کرده  

نوشتن داستان زندگی پیامبران همیشه برای نویسندگان مذهبی جذاب بوده است. زندگی انسان کامل. زندگی تنها انسانهایی که با آسمان در ارتباط بوده اند و خدا به ایشان راه را می نمایانده تا به دیگران بنمایانند. زندگی پیامبر عظیم الشان در عرصه داستان هم از مظلومترین آنهاست.

آنک آن یتیم نظر کرده

محمدرضا سرشار

انتشارات به نشر

نوشتن داستان زندگی پیامبران همیشه برای نویسندگان مذهبی جذاب بوده است. زندگی انسان کامل. زندگی تنها انسانهایی که با آسمان در ارتباط بوده اند و خدا به ایشان راه را می نمایانده تا به دیگران بنمایانند. زندگی پیامبر عظیم الشان در عرصه داستان هم از مظلومترین آنهاست. شاید به آن علت که دست یازیدن به حقیقت زندگی آن پیامبر خاتم از دیگران سخت تر بوده است.

 

 

محمد رضای سرشار اما موفق شد این گام را به خوبی بردارد و داستانی را از پیامبر آسمانی اسلام بنویسد که به حقیقت بسیار نزدیک است. او در مورد پیامبر از تخیل پردازی داستانی دست کشیده و به منابع موجود در مورد زندگی پیامبر وفادار مانده است و آنجا که دستش از روایت خالی بوده، از زاویه دید شخصی غیر از پیامبر تخیل کرده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]