تاریخ انتشار خبر: 25 اسفند 1391 - ساعت 01:21:52
صفویه در عرصه ی دین،فرهنگ و سیاست

صفویه در عرصه ی دین،فرهنگ و سیاست

قِلّت منابع دسته اول از عصر صفویه و خطی بودن نسخه های منابع باقیمانده از آن دوران، از عوامل مهمی هستند که پژوهش در این عرصه را دچار مشکل کرده. اما محقق ارجمند توانسته با جمع آوری آثار مکتوب آن عصر، مجموعه ی جامع و مطلوبی را إرائه دهد که مطالعه ی آن، به شناخت فضای فرهنگی-سیاسی این عصر کمک بسیاری می‌کند.

صفویه در عرصه‌ی دین،فرهنگ و سیاست

 رسول جعفريان

پژوهشكده حوزه و دانشگاه (3 جلد)

قِلّت منابع دسته اول از عصر صفویه و خطی بودن نسخه های منابع باقیمانده از آن دوران، از عوامل مهمی هستند که پژوهش در این عرصه را دچار مشکل کرده. اما محقق ارجمند توانسته با جمع آوری آثار مکتوب آن عصر، مجموعه ی جامع و مطلوبی را إرائه دهد که مطالعه ی آن، به شناخت فضای فرهنگی-سیاسی این عصر کمک بسیاری میکند. نکته ی مهم این مجموعه سه جلدی، اینست که متن خام تاریخی بوده و نویسنده، متون اصلی را گلچین کرده و در این اثر تدوین کرده تا بتوان در پرتو مطالعه آنها، وضعیت فکری،فرهنگی،سیاسی آن دوران را بخوبی شناخت.

 

اما باید توجه داشت که این اثر چینش منطقی خاصی ندارد و لذا برای آغاز مطالعه برای شناخت دوره ی صفویه پیشنهاد نمیشود. اما از آن میتوان بعنوان یکی از منابع اصلی برای صفویه پژوهی نام برد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]