تاریخ انتشار خبر: 22 اسفند 1391 - ساعت 01:52:58
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی

این کتاب خاطرات ارتشبد سابق، حسین فردوست، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی و اطلاعاتی رژیم پهلوی، است.


ظهورو سقوط سلطنت پهلوی

عبدالله شهبازی

نشر اطلاعات

حسین فردوست هم‌بازی و هم‌کلاسی باهوش محمدرضا پهلوی بود كه رضاشاه او را برای همراهي پسرش انتخاب كرده بود. او تنها کسی است که به صورت رسمی با ولیعهد برای تحصیل در کالج له روزه اعزام شد. رابطة متقابل این دو نفر به حدی عمیق بود که گویی فردوست مکمل شخصیتی محمدرضا بود. با رسيدن محمدرضا به سلطنت فردوست همچنان کنار او قرار گرفت و در دوران پادشاهی‌ او این صمیمیت به قدری رسید که با شاه و ملکه سر یک میز غذا مي‌خورد و محرم اسرار همایونی شده بود.

فردوست در رأس مهم‌ترین ارگان اطلاعاتی رژیم پهلوی، يعني «دفتر ویژة اطلاعات»، قرار گرفت که سازمان اطلاعاتی شخصی شاه محسوب می‌شد و بر کل سیستم سیاسی و اطلاعاتی کشور نظارت داشت. این کتاب خاطرات ارتشبد سابق، حسین فردوست، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی و اطلاعاتی رژیم پهلوی، است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]