تاریخ انتشار خبر: 22 اسفند 1391 - ساعت 01:48:52
تاریخ پهلوی

تاریخ پهلوی

تاريخ پهلوي سلسله كتاب‌هايي است كه نسل جوان كشور را با كارنامة برخي از چهره‌ها و بخشي از جريان‌ها و رويدادهاي آن دوره آشنا مي‌كند و چگونگي پيدايي و شكل‌گيري و زوال پهلوي‌ها را براي آنان ترسيم مي‌كند.

تاریخ پهلوی

مجوعه نویسندگان

انتشارات مدرسه

تاريخ پهلوي سلسله كتاب‌هايي است كه نسل جوان كشور را با كارنامة برخي از چهره‌ها و بخشي از جريان‌ها و رويدادهاي آن دوره آشنا مي‌كند و چگونگي پيدايي و شكل‌گيري و زوال پهلوي‌ها را براي آنان ترسيم مي‌كند. اثر مطالعه اين كتاب‌ها پی بردن به پاره‌اي از دلايل خيزش فراگير مردم عليه رژيم سلطنتي و برخي از زمينه‌هاي وقوع انقلاب اسلامي است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]