تاریخ انتشار خبر: 22 اسفند 1391 - ساعت 00:47:27
تاراج بزرگ

تاراج بزرگ

در اين كتاب، با استناد به اسناد وزارت خارجۀ آمريكا، از ماجراي تاراج بزرگ ميراث باستاني ايران به دست آمريكاييان و عوامل داخلي آنان پرده برداشته شده است.

تاراج بزرگ

محمد قلی مجد

موسسه مطالعات وپژوهش‌های سیاسی

در دوران پادشاهی رضاشاه، هنگامی که پای آمریکایی‌ها و عوامل آن‌ها به ایران باز شد، تاراجی بزرگ از ثروت باستانی ایرانیان توسط آن‌ها انجام شد. این بخش از تاریخ، که مورد اهمال تاریخ‌نگاران قرار گرفته است، یکی از تأسف‌بارترین مسائل تاریخی است. در اين كتاب، با استناد به اسناد وزارت خارجۀ آمريكا، از ماجراي تاراج بزرگ ميراث باستاني ايران به دست آمريكاييان و عوامل داخلي آنان پرده برداشته شده است.

شايد بسياري از ايرانيان حتي اهل تحقيق و نظر ندانند اين حجم عظيم و خيره‌كننده از ثروت باستاني ايران چگونه به موزۀ متروپوليتن، بوستون، شيكاگو و... راه يافته است و نيز شايد ندانند 30 هزار قطعه لوح گلي فاخر و نفيس چگونه به صورت «امانت» و به بهانۀ رمز‌گشايي به شيكاگو منتقل شد و ديگر هرگز به ايران برنگشت.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]