تاریخ انتشار خبر: 22 اسفند 1391 - ساعت 01:46:32
پهلوی ها 

پهلوی ها 

كتاب حاضر دربارۀ سلسلۀ پهلوي به نگارش درآمده است و جلد ششم از مجموعۀ كتابخانۀ دانشنامۀ جهان اسلام مي‌باشد. كتاب حاوي مقالات نويسندگان دربارۀ پهلوي‌هاست و هر مقاله يك بخش از كتاب را تشكيل مي‌دهد.

پهلوی ها

مجموعه نویسندگان

نشر مرجع

سلسلۀ پهلوی آخرین خاندان پادشاهی ایران است. این خاندان دو پادشاه و حکمفرما داشت؛ پدر و پسری که 53 سال حکومت کردند. با پيروزي انقلاب اسلامي و خلع محمدرضا شاه پهلوي نظام ديرپاي شاهنشاهي در ايران به پايان رسيد. كتاب حاضر دربارۀ سلسلۀ پهلوي به نگارش درآمده است و جلد ششم از مجموعۀ كتابخانۀ دانشنامۀ جهان اسلام مي‌باشد.

كتاب حاوي مقالات نويسندگان دربارۀ پهلوي‌هاست و هر مقاله يك بخش از كتاب را تشكيل مي‌دهد كه عبارت‌اند از: پهلوي اول، پروين قدسي‌زاد؛ پهلوي دوم، محمدمهدي اميني؛ اعضاي خاندان پهلوي، محبوبه جودكي و...

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]