تاریخ انتشار خبر: 21 اسفند 1391 - ساعت 00:01:17
نقش عایشه در تاریخ اسلام

نقش عایشه در تاریخ اسلام

کتاب حاضر شرحی است تاریخی و مستند، از نقش شخصیت عایشه در تاریخ اسلام و روشن کردن مسائلی که باعث ایجاد ابهام هایی در اسلام شده است.

نقش عایشه در تاریخ اسلام

سید مرتضی عسگری

مؤسسه علامه عسگری

880 صفحه

بخشی از احادیثی که از پیامبر اسلام(ص) به دست ما رسیده است با دیگر احادیث و بعضی از آیات قرآن تناقض دارند، عده ای از علما به تأویل این روایات پرداخته اند در صورتی که علامه عسکری معتقد است در راویان این احادیث خدشه وارد است. پرده برداشتن از حقایق تاریخی و بررسی نقش افراد در تاریخ اسلام با ذکر منابع هنر علامه عسگری است.

او در این اثر می‌کوشد با نقدی منصفانه و دفاعی واقع بینانه، مخاطب خویش را به تفکر وادار کند.کتاب حاضر شرحی است تاریخی و مستند، از نقش شخصیت عایشه در تاریخ اسلام و روشن کردن مسائلی که باعث ایجاد ابهام هایی در اسلام شده است.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]