تاریخ انتشار خبر: 21 اسفند 1391 - ساعت 00:53:08
تاریخ تحلیلی سیاسی اسلام

تاریخ تحلیلی سیاسی اسلام

نگاه نویسنده ی این کتاب به تاریخ نگاهی تحلیلی سیاسی است یعنی وقایع را با توجه به شرایط و زمینه ها و آثارشان در تاریخ از نظر سیاسی تحلیل کرده است. از ویژگی های این کتاب پرداختن به وسعت عظیمی از تاریخ به صورت مختصر و در عین حال کامل است.

شیوه های مختلفی در تاریخ‌نگاری اسلامی موجود است. یکی از این شیوه ها تحلیل کردن وقایع تاریخی و سیاسی صدر اسلام همراه با شرح وقایع آن است. کتاب حاضر بخش أعظمی از تاریخ اسلام را شرح میدهد، یعنی قبل از رسالت پیامبر اسلام(ص) تا غیبت مهدی(عج).

 

نگاه علی اکبر حسنی نویسنده ی این کتاب به تاریخ نگاهی تحلیلی سیاسی است یعنی وقایع را با توجه به شرایط و زمینه ها و آثارشان در تاریخ از نظر سیاسی تحلیل کرده است. از ویژگی های این کتاب پرداختن به وسعت عظیمی از تاریخ در دو جلد به صورت مختصر و در عین حال کامل است.

 

تاریخ تحلیلی سیاسی اسلام

 

علی اکبر حسنی

 

دفتر نشر فرهنگ اسلامی

 

2 جلدی

 

560 صفحه

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]