تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1391 - ساعت 23:57:27
فروغ ابدیت

فروغ ابدیت

کتاب حاضر تاریخی است روشن از صدر اسلام که با اتکاء به بزرگترین مدارک تاریخی و با قلمی روان و شیوا نگاشته شده است. یکی از مزایای این کتاب این است که علاوه بر ذکر حوادث تاریخی، تجزیه و تحلیل و نتایج آن ها را نیز بیان کرده است.

فروغ ابدیت

جعفر سبحانی

بوستان کتاب

1047 صفحه

یکی از موضوعات تاریخی که تاکنون بارها مورد بررسی قرار گرفته است زندگانی پیامبر اسلام(ص) است. اکثر کتابهایی که در این زمینه نوشته شده اند دو مشکل بزرگ دارند: کتاب فقط به بیان متن حوادث تاریخی اکتفا کرده است و یا اینکه تحلیلهایی مبتنی بر حدس بدون پشتوانه علمی ارائه داده است.

کتاب حاضر تاریخی است روشن از صدر اسلام که با اتکاء به بزرگترین مدارک تاریخی و با قلمی روان و شیوا نگاشته شده است. یکی از مزایای این کتاب این است که علاوه بر ذکر حوادث تاریخی، تجزیه و تحلیل و نتایج آن ها را نیز بیان کرده است.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]