تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1391 - ساعت 00:27:51
در محضر علامه طباطبایی

در محضر علامه طباطبایی

این کتاب شامل 727 پرسش و پاسخ در موضوعات مختلف است که توسط مؤلف و جمعی از فضلای حوزه از محضر استاد بزرگوار آیت ا... علامه طباطبایی استفاده شده و شامل موضوعات تفسیری، اعتقادی، کلامی و اخلاقی میباشد. علم سرشار و بیان نافذ ایشان در جملات حکیمانه شان مشهود بوده و هر طالب حقی را مجذوب خود میسازد.

این کتاب شامل 727 پرسش و پاسخ در موضوعات مختلف است که در جلسات پنجشنبه و جمعه توسط مؤلف و جمعی از فضلای حوزه از محضر استاد بزرگوار آیت ا... علامه طباطبایی استفاده شده و شامل موضوعات تفسیری، اعتقادی، کلامی و اخلاقی میباشد. علم سرشار و بیان نافذ ایشان در جملات حکیمانه شان مشهود بوده و هر طالب حقی را مجذوب خود میسازد.

در محضر علامه طباطبایی

محمد حسین رخشاد

نشر سماء

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]