تاریخ انتشار خبر: 15 اسفند 1391 - ساعت 02:25:30
شیخ ابراهیم زنجانی

شیخ ابراهیم زنجانی

کتاب حاضر به شرح زندگی و خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی و نیز بررسی شخصیت و رویدادهای عصر وی اختصاص دارد. مرحوم منذر که یکی از برجسته ترین تاریخ نگاران انقلاب مشروطه میباشند از منظری بی طرف و منصفانه مسأله‌ی اعدام شیخ فضل الله و عوامل آن را در این کتاب تحلیل کرده اند.

شیخ ابراهیم زنجانی

علی ابوالحسنی منذر

مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

532 صفحه

امضاء حکم قتل شیخ فضل الله نوری مهمترین نقطه‌ی زندگانی شیخ ابراهیم زنجانی است.  وی در برهه هایی از تاریخ مشروطیت نقشی بارز ایفا کرده است، لکن در ادامه‌ی زندگانیش با عوض شدن تفکراتش به دام عقاید وهابیون افتاد و منش و روش فراماسونری در پیش گرفت.

 

کتاب حاضر به شرح زندگی و خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی و نیز بررسی شخصیت و رویدادهای عصر وی اختصاص دارد. مرحوم منذر که یکی از برجسته ترین تاریخ نگاران انقلاب مشروطه میباشند از منظری بی طرف و منصفانه مسأله‌ی اعدام شیخ فضل الله و عوامل آن را در این کتاب تحلیل کرده اند.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]