تاریخ انتشار خبر: 15 اسفند 1391 - ساعت 02:24:07
روحانیت و مشروطه

روحانیت و مشروطه

اثر حاضر مجموعه مقالاتی است که در مجله حوزه به چاپ رسیده و به مناسبت یکصدمین سالگرد مشروطه در یک کتاب گردآوری شده است.

روحانیت و مشروطه

جمعی از نویسندگان مجله حوزه

بوستان کتاب

704 صفحه

عاملی که به نهضت مشروطیت روح بخشید و مردم را به جانفشانی در این راه واداشت، نقش آفرینی و رهبری مراجع تقلید نجف است که با نهضت بزرگ فتوا، راهبردی سیاسی به مردمان مؤمن القاء کردند. اثر حاضر مجموعه مقالاتی است که در مجله حوزه به چاپ رسیده و به مناسبت یکصدمین سالگرد مشروطه در یک کتاب گردآوری شده است.

 

عناوین و موضوعاتی که در این کتاب بیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند عبارت اند از : «چرایی رویارویی عالمان دین در نهضت مشروطیت»، «تعامل دین و سیاست در نهضت مشروطه»، «حوزه علمیه نجف لبالب از شور و نشور»، «نهضت مشروطه و سرنوشت سه رویکرد سیاسی علمای مشهد»، «نهضت بزرگ فتوا در انقلاب مشروطه» و «آسیب شناسی کارکرد عالمان در مشروطه».

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]