تاریخ انتشار خبر: 15 اسفند 1391 - ساعت 02:22:57
جریان های فکری مشروطیت

جریان های فکری مشروطیت

خصوصیت این کتاب جمع آوری تفکرات و جریان های مختلف با افق های دید متفاوت نسبت به یک برهه ی تاریخی در یک مجلد استف که باعث میشود خواننده غالب نظرات محققان را درمورد مشروطه به دست آورد.

جریان های فکری مشروطیت

مجموعه مقالات و سخنرانی

جمع آوری: رسول جعفریان

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

350 صفحه

سال 1385 در یکصدمین سالگرد صدور فرمان مشروطه، همایشی برگزار شد که در آن غالب متفکران و تاریخ نگاران حوزه ی تاریخ معاصر بالاخص مقوله ی انقلاب مشروطه دور هم جمع شده و مقالات خود را ارائه دادند. این کتاب که توسط آقای رسول جعفریان جمع آوری شده است، برگزیده ای از مقالات و سخنرانی هایی است که در آن همایش ایراد شد. خصوصیت این کتاب جمع آوری تفکرات و جریان های مختلف با افق های دید متفاوت نسبت به یک برهه ی تاریخی در یک مجلد استف که باعث میشود خواننده غالب نظرات محققان را درمورد مشروطه به دست آورد.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]