تاریخ انتشار خبر: 15 اسفند 1391 - ساعت 00:20:25
تاریخ تحولات سیاسی ایران 

تاریخ تحولات سیاسی ایران 

کتاب حاضر شرح وقایع تاریخی ایران اسلامی شیعی و تحلیل آن وقایع بر محور "سنوات مهم تاریخی" است، که در بیست فصل گنجانده شده است. یکی از خصوصیات این کتاب پرداختن به مسائلی همچون هویت ملی، مبانی ایرانیان و مسیر دولت_ملت است.

تاریخ تحولات سیاسی ایران

مؤلفان: موسی نجفی،موسی فقیه حقانی

ناشر: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

650 صفحه

تقریبا 15 قرن از ورود اسلام به ایران میگذرد که پنج قرن اخیر آن یعنی از بدو سلسله صفویه شیعی بوده است. کتاب حاضر شرح وقایع تاریخی ایران اسلامی شیعی و تحلیل آن وقایع بر محور "سنوات مهم تاریخی" است، که در بیست فصل گنجانده شده است. یکی از خصوصیات این کتاب پرداختن به مسائلی همچون هویت ملی، مبانی ایرانیان و مسیر دولت_ملت است.

 

دغدغه‌ی گردآورندگان این کتاب ارائه‌ی متنی تاریخی تحلیلی در مقابل متنهای جریان تاریخ نگاری سکولار میباشد. ترکیب متن کتاب با تصاویری مستند از رجال سیاسی-نظامی قاجار و پهلوی که کمتر در معرض دید عموم بوده اند بر جذابیت آن می افزاید.

 

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]