تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 23:09:04
خانواده و تربیت مهدوی

خانواده و تربیت مهدوی

این کتاب در مرحله نخست بنیان های اساسی تربیت مهدوی را بر می‌شمارد و آنگاه راهکارهای عملی برای تربیت مهدوی فرزندان را، در سه دوره تربیتی کودکی، نوجوانی و جوانی فراروی خانواده ها و اولیا و مربیان می گشاید؛ تا ثمره عملی آن توفیق خانواده ها در تربیت نسلی منتظر و مهدی یاور باشد.

خانواده و تربیت مهدوی، پژوهشی است در عرصه علوم تربیتی و معارف مهدوی، برای خانواده هایی که دغدغه یک تربیت سالم اسلامی برای فرزندانشان را در سر می پرورانند. فرزندانی که عشق به دین و مهدویت در نهاد پاکشان بروز و ظهور یابد.

 

این کتاب در مرحله نخست بنیان های اساسی تربیت مهدوی را بر می‌شمارد و آنگاه راهکارهای عملی برای تربیت مهدوی فرزندان را، در سه دوره تربیتی کودکی، نوجوانی و جوانی فراروی خانواده ها و اولیا و مربیان می گشاید؛ تا ثمره عملی آن توفیق خانواده ها در تربیت نسلی منتظر و مهدی یاور باشد.

 

این کتاب نوشته مرتضی آقا تهرانی است و نشر عماد آنرا منتشر نموده است .

 

چاپ چهارم این کتاب در 512 صفحه و به قیمت 8500 تومان در سال 1390 عرضه گردیده است.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]