تاریخ انتشار خبر: 17 بهمن 1391 - ساعت 22:52:47
فقه سیاسی شیعه

فقه سیاسی شیعه

از سلسله مباحث مطرح در این بخش از فقه «بررسی معیارهای اصلی فقه سیاسی و میزان نص‌گرایی و بهره‌گیری از عقل در آن معیارها» می‌باشد که به جهت اهمیتش بخش بسزایی از این اثر را به خود اختصاص داده است.

فقه سیاسی شیعه

سید کاظم سید باقری

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

آن بخشى از فقه که در خدمت بررسی مسائل مربوط به ادارۀ سیاسى کشور از جمله مسائل حکومت، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر است به عنوان فقه سیاسى شناخته می‌شود.

 

از سلسله مباحث مطرح در این بخش از فقه «بررسی معیارهای اصلی فقه سیاسی و میزان نص‌گرایی و بهره‌گیری از عقل در آن معیارها» می‌باشد که به جهت اهمیتش بخش بسزایی از این اثر را به خود اختصاص داده است.

 

«سازوکارهای مهم و افق‌های پیش رو در تحول فقه سیاسی» وابسته به مسائلی همچون حجیت عقل، پذیرش مقتضیات زمان و مکان، مصلحت، تحولات موضوعی، قلمرو آزاد فقهی و تحول در علم اصول است که تبیین هر یک از این مسائل در بخش‌هایی از کتاب مطرح شده است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]