تاریخ انتشار خبر: 14 بهمن 1391 - ساعت 03:30:41
رجعت در عصر ظهور

رجعت در عصر ظهور

مسئلة بازگشت انسانهای کامل پس از قیام و استقرار حکومت جهانی حضرت حجت، صلوات الله و سلامه علیه، (رجعت) به دلیل پیچیدگی خاصی که دارد کمتر مورد توجه محققین صاحب نظر قرار گرفته است، اما نویسندة این اثر با استفاده از آیات، روایات و...این امر را از ضروریات مذهب شیعه شمرده اند حقانیت این واقعة خارق العاده و شگرف را اثبات کرده است.

رجعت در عصر ظهور

محمدعظیم محسنی دایکند

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)

مسئلة بازگشت انسانهای کامل پس از قیام و استقرار حکومت جهانی حضرت حجت، صلوات الله و سلامه علیه، (رجعت) به دلیل پیچیدگی خاصی که دارد کمتر مورد توجه محققین صاحب نظر قرار گرفته است، اما نویسندة این اثر با استفاده از آیات، روایات، زیارتها، دعاها و سخنان بزرگان شیعه که این امر را از ضروریات مذهب شیعه شمردهاند حقانیت این واقعة خارقالعاده و شگرف را اثبات کرده است.

 

همچنین کیفیت و خصوصیات این موضوع از ابعاد مختلف همچون عدم تکرار رجعت، طول عمر رجعت کنندگان، تکلیف در عالم رجعت، جهان پس از حکومت مهدی، عجل الله تعالی فرجه الشریف، و... با شیوهای استدلالی مورد مداقه قرار گرفته است.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]