تاریخ انتشار خبر: 14 بهمن 1391 - ساعت 03:25:03
خورشید مغرب

خورشید مغرب

خورشید مغرب، به عنوان یکی از کتب باسابقه و ماندگار در عرصة مهدویت، با نثری دلنشین و روان نگاشته شده و مطالبی جامع در این موضوع ارائه داده است. مؤلف در این کتاب کوشیده است تا با استناد به آیات، روایات و منابع تاریخی و تحلیل آنها سیمایی کلی از حضرت مهدی (عج) ارائه دهد.

خورشید مغرب

محمدرضا حکیمی

دلیل ما

خورشید مغرب، به عنوان یکی از کتب باسابقه و ماندگار در عرصة مهدویت، با نثری دلنشین و روان نگاشته شده و مطالبی جامع در این موضوع ارائه داده است. مؤلف در این کتاب کوشیده است تا با استناد به آیات، روایات و منابع تاریخی و تحلیل آنها سیمایی کلی از حضرت مهدی (عج) ارائه دهد.

 

ایشان پس از بیان خصایل و شمایل حضرت مهدی (عج) و تحقیقی در باب بشارت ادیان گذشته به موعود آخرالزمان، به مسئلة موعود در کتب اهل سنت پرداخته و تواتر احادیث مربوط به حضرت مهدی (عج) را نیز مد نظر قرار داده است. همچنین بررسی آثار وجودی ایشان در این عصر، بحثی پیرامون مسئلة «طول عمر امام زمان (عج)»، وظایف مسلمین در این دوران و در نهایت بحثی مفصل پیرامون مفهوم «انتظار» از مباحث مهم این کتاب است.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]