تاریخ انتشار خبر: 14 بهمن 1391 - ساعت 03:20:53
پیچک انحراف

پیچک انحراف

نویسنده در این کتاب زمینه های گرایش برخی از مردم به انحرافات مربوط به مهدویت را ارائه کرده است. از ویژگی های دیگر این کتاب معرفی برخی آسیب ها و انحرافات دهه های اخیر به صورت جزئی و مصداقی و همچنین پژوهش میدانی در بین سنین و اقشار گوناگون است.

پیچک انحراف

جواد اسحاقیان

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)

اینکه یک شخصیت متعالی که واسطة فیض الهی در این عالم است از دیدگان غایب میباشد و شخص دیگری مدعی ارتباط با چنین انسانی شود جذابیت بسیاری دارد. از این رو، در طول تاریخ 12 قرن غیبت کبری، افراد بسیاری چنین ادعایی داشتهاند و با وجود تمام محکومیتهایی که از سوی امامان معصوم، علیهم السلام، نسبت به این موضوع صورت گرفته است متأسفانه مورد اقبال عمومی قرار گرفته اند.

 

لذا نویسنده در این کتاب زمینه های گرایش برخی از مردم به انحرافات مربوط به مهدویت را ارائه کرده است. از ویژگی های دیگر این کتاب معرفی برخی آسیب ها و انحرافات دهه های اخیر به صورت جزئی و مصداقی و همچنین پژوهش میدانی در بین سنین و اقشار گوناگون است.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]