تاریخ انتشار خبر: 23 دي 1391 - ساعت 04:08:08
موبی دیک

موبی دیک

وبی دیک به سال 1851، زمانی که نویسنده‌اش سی‌دو سال داشت، در نیویورک منتشر شد؛ اما اهمیت آن را بسیار دیرتر شناختند. این رمان شاهکار هرمان ملویل (1819-1891)، نویسنده امریکایی بوده و یکی از مهم‌ترین کتابهای ادبیات رمانتیک است.

موبی دیک

هرمان ملويل؛ هنري بروك؛

تلاش کاپیتان آهاب برای صید نهنگ سفید.در فاصله میان ماجراهایی که در دریا و در طی شکار نهنگ اتفاق می‌افتد، مدام خط اصلی روایت قطع می‌شود و اسماعیل ، راوی داستان،  بحث‌های علمی و مذهبی و فلسفی مطرح می‌کند.

 

این نخستین بار است که در ادبیات داستانی جهان زبان رمان به زبان مقالات علمی و جستارهای فلسفی نزدیک می‌شود.پیچیدگی فرم "موبی دیک" این اثر را از آثار متعارف در قرن نوزدهم دور می‌کند.به همان اندازه که ماجراها و روابط بین شخصیت‌ها در "موبی دیک" پیچیده است، زبان این اثر هم تو در تو و چندلایه است.

 

 

وبی دیک به سال 1851، زمانی که نویسنده‌اش سی‌دو سال داشت، در نیویورک منتشر شد؛ اما اهمیت آن را بسیار دیرتر شناختند. این رمان شاهکار هرمان ملویل (1819-1891)، نویسنده امریکایی بوده و یکی از مهم‌ترین کتابهای ادبیات رمانتیک است.

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]