تاریخ انتشار خبر: 23 دي 1391 - ساعت 02:05:28
اندوه جنگ

اندوه جنگ

اندوه جنگ شاید تک نگاره جهانی جنگ ویتنام باشد از نگاه ویتنامی ها. بائونینه نویسنده ویتنامی این کتاب، یکی از 10 بازمانده یک گروه 500نفره است که در سال 1969به جنگ اعزام شدند و بعد از جنگ دریافت‌ها و اتفاقاتی را که برایش رخ داد در قالب رمان مکتوب کرد ه است.

اندوه جنگ
بائو نینه
مسعود امیرخانی

جنگ ویتنام در قرن دوهزار از عجیب ترین جنگها بوده است که در آن لشگر عظیم آمریکا در باتلاقی گیر افتاد و نتواتست پیروز از میدان جنگ بیرون آید. آمریکائیان هنوز هم مزه تلخ جنگ ویتنام را نتوانسته اند فراموش کنند. در این سالها که از آن می گذرد داستانها و فیلمهای فراوانی روایتگر آن بوده اند و آنهم از سوی لشگر متخاصم یعنی آمریکا.

اندوه جنگ شاید تک نگاره جهانی جنگ ویتنام باشد از نگاه ویتنامی ها. بائونینه نویسنده ویتنامی این کتاب، یکی از 10 بازمانده یک گروه 500نفره است که در سال 1969به جنگ اعزام شدند و بعد از جنگ دریافت‌ها و اتفاقاتی را که برایش رخ داد در قالب رمان  مکتوب کرد ه است.

کتاب درباره عشق در دوره جنگ است، کتابی با روایت غیر خطی؛ کوین، سرباز ویتنام شمالی، در جنگ ویتنام که از دست رفتن عشق و معصومیت‌اش در جنگ و تشویش و اندوهش را در خاطرات جنگ بازگو می‌کند.

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]