تاریخ انتشار خبر: 23 دي 1391 - ساعت 02:55:58
پله پله تا ملاقات خدا

پله پله تا ملاقات خدا

«پله پله تا ملاقات خدا» برآنست که هریک از خُـلقیات ِ انسان که از جنس رفتارهای جسمی و روحی است را مبتنی بر معارف قرآنی و حدیثی و با دقت در آنها ، در کنار حکایات اخلاقی بررسی کرده و نکات مهم مربوط به هریک از آنها را با ادبیاتی شیوا و رسا بیان میکند.

معرفی:"از کتابهای فوق العاده ایست که تاکنون در زمینه اخلاق دیده ام.مخصوصا برای طلاب وسخنرانی هایشان مناسب است.

«سیرت» ، آن چهره ی باطنی ِ انسان است که در «اخلاق» وی ریشه دارد. یک خُـلق ، آن گاه که در وجود انسان نهادینه گردد ، تبدیل میشود به یک مَلَکه ی نفسانی و میشود بخشی از وجود انسان. پس میتوان گفت خُلقیات انسان در حقیقت هریک بمنزله ی گامی هستند که انسان را یک پله به کمال حقیقی اش یعنی «عبودیت» نزدیک و یا دورشان میکند.

«پله پله تا ملاقات خدا» برآنست که هریک از خُـلقیات ِ  انسان که از جنس رفتارهای جسمی و روحی است را مبتنی بر معارف قرآنی و حدیثی و با دقت در آنها ، در کنار حکایات اخلاقی بررسی کرده و نکات مهم مربوط به هریک از  آنها را با ادبیاتی شیوا و رسا بیان میکند.

نکته ی مهم دیگر اینکه به روش فقه الحدیثی، گاهی نکات دقیق و نغزی از متن روایات استفاده کرده و در اختیار خواننده قرار میدهد. از سوی دیگر هم کاربردی بودن محتوای کتاب و توجه به نکات مهم روانشناختی نیز ، از دیگر مزایای کتاب است. عُجب و تکبر ، حسد و غبطه و خیرخواهی ، ریا ، بخل ، غضب و کظم غیظ ، دروغ ، اسراف و میانه روی ، پرخوری ، محبت و... از جمله موضوعات این کتاب است.

مؤسسه نشر شهر

 "توسط علیرضا ملا احمدی نوشته شده است"

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]