تاریخ انتشار خبر: 23 دي 1391 - ساعت 03:53:42
 آواز مرغ باران

آواز مرغ باران

داستانی درباره زندگی امام هادی(علیه السلام).نوشته شده است.شرح دانش و درایت ایشان در برخورد با خیانت‌ها و حیله‌های متوکل و اطرافیان او و چند نمونه از معجزات ایشان که حتی درباریان را نیز معترف به کرامات و حقانیت ایشان می‌کرد، نوجوانان را مشتاق به مطالعه‌ی این کتاب می‌کند.

داستانی درباره زندگی امام هادی(علیه السلام).نوشته شده است.

 

شرح دانش و درایت ایشان در برخورد با خیانت‌ها و حیله‌های متوکل و اطرافیان او و چند نمونه از معجزات ایشان که حتی درباریان را نیز معترف به کرامات و حقانیت ایشان می‌کرد، نوجوانان را مشتاق به مطالعه‌ی این کتاب می‌کند.

 

آواز مرغ باران

 

مجید ملا محمدی

 

نشرقدیانی

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]