تاریخ انتشار خبر: 13 دي 1391 - ساعت 14:18:37
آیینه زار

آیینه زار

آئينه‌زار، آئينه‌هايي است كه نويسنده پيش روي ما گرفته - البته با ذره‌بين نقادانه‌اش - و كجي‌ها و ناراستي‌هاي اجتماع ما و روابط ما را نشانمان مي‌دهد.قالب اثر نمايشنامه‌ است با نوعي از روايت داستاني.

آیینه زار/سید مهدی شجاعی/انتشارات نيستان

روي جلد كتاب نوشته: چند تابلوي نمايشي براي ديدن يا خواندن يا اجرا، چه فرقي مي‌كند؟ و همين چند كلمه به ما مي‌فهماند كه با اثري طنز مواجهيم.آئينه‌زار، آئينه‌هايي است كه نويسنده پيش روي ما گرفته - البته با ذره‌بين نقادانه‌اش - و كجي‌ها و ناراستي‌هاي اجتماع ما و روابط ما را نشانمان مي‌دهد.قالب اثر نمايشنامه‌ است با نوعي از روايت داستاني.

 

 

 يعني سخت‌خواني نمايشنامه را ندارد و پهلو به داستان مي‌زند. شايد فيلمي چند اپيزوده كه درست كنار ما و هر روز ما ساخته شده.نقد طنزآلود به سياست،‌ فوتبال، طبابت، قضاوت، آموزش، ازدواج و... بزرگنمايي اشتباهات آميخته با اين اتفاقات.كوتاهي هر تابلو خوانش را روان و طنزش را بيشتر مي‌كند.

 

 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]