تاریخ انتشار خبر: 13 دي 1391 - ساعت 01:08:33
سیره تربیتی پیامبر و اهل البیت علیهم السلام

سیره تربیتی پیامبر و اهل البیت علیهم السلام

کتاب درباره تربیت اسلامی فرزندان باشد که فقط از سیره معصومین علیهم السلام استفاده کرده است.

سیره تربیتی پیامبر و اهل البیت علیهم السلام

سید علی حسینی زاده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

گروه تعلیم تربیت پژوهشگاه حوزه ودانشگاه در راستای دستیابی به اهداف برنامه دراز مدت خود،پژوهش‌های بنیادین را دستور کار خود داردکه یکی از این طرح ها سیره تربیتی پیامبر واهل بیت علیهم السلام می باشد.

کتاب حاضر اولین کتاب از این مجموعه است که درباره تربیت فرزند به رشته تحریر درآمده است. شاید اولین کتاب درباره تربیت اسلامی فرزندان باشد که فقط از سیره معصومین علیهم السلام استفاده کرده است. چون در کتاب‌های دیگر به همین عنوان عموما ازروایات وسخنان معصومین استفاده می کرده اند. از مطالب بالا روشن شد که دغدغه اصلی نگارنده این کتاب و همکاران ایشان این بوده است که سیره این بزرگواران را در امر تربیت فرزند بدست آورند.

 

 

این کتاب از 5فصل تشکیل شده است که فصل اول به کلیات ومبانی بحث پرداخته است، ولی از فصل دوم به بعد به مباحث مربوط به بحث تربیت فرزند پرداخته که عبارتند از: زمینه سازی برای تربیت فرزند که در این فصل به بیان عوامل زمینه ساز می پردازد. در فصل سوم به نیازهای اساسی کودک وشیوه های تامین این نیاز ها اشاره می کند.در فصل چهارم که یکی از مهمترین بخش های این کتاب می باشد اصول و روش های تربیتی را تشریح می کند. ودر آخرین فصل نگارنده به بحث آموزش فرزندان و محتوی آموزش پرداخته است. 

 

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]