تاریخ انتشار خبر: 04 دي 1391 - ساعت 12:24:42
آیین افتتاح " طرح صدقه کتاب " در کتابستان متروی تهران

آیین افتتاح " طرح صدقه کتاب " در کتابستان متروی تهران

صدقه کتاب یک اصطلاح نیست. یک امر نمادین هم نیست. این شیوه یکی از دغدغه های حضرت آقا از سال 74 است. تا کنون پول و جنس صدقه می دادی . از امروز کتاب صدقه می دهی.

آیین افتتاح " طرح صدقه کتاب " در کتابستان متروی تهران

صدقه کتاب یک اصطلاح نیست. یک امر  نمادین هم نیست. این شیوه یکی از دغدغه های حضرت آقا از سال 74  است. تا کنون پول و جنس صدقه می دادی . از امروز کتاب صدقه می دهی.

 

 

کتابی را که خوانده ای و پسندیده ای . کتابی که خوانده ای و به این نتیجه رسیده ای که باید دیگران هم هرجوری هست آن را بخوانند . یک کار فرهنگی ساده همچون خود صدقه.

 

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]